เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Aug 2016

เขากวางอ่อน

Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb.f.
เอื้องจะเข็บ เอื้องม้าลายเสือ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้น ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4 ซม. ยาว 8-10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ แกนช่อแบนสีเขียว ยาว 10-12 ซม. ขอบหยัก ดอกบานเต็มที่กว้าง 3 ซม. ผิวมัน กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว หรือมีขีดตามขวางสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลืองอ่อน หรือสีขาว
พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น ทุกภาคของประเทศ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
--
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

3662 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: