เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
เอื้องต๊กโต ช้างพลาย ช้างแดง ช้างเผือก
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย มีรากใหญ่และยาว ลำต้นอวบและมักตั้งตรง ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายแยก 2 แฉกไม่เท่า ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ ยาว 15-30 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงแดงทั่วกลีบ กลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พูตื้นๆ
พบตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ระดับความสูง ไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
--
-
-

4599 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: