เผยแพร่เมื่อ/created date: -

-

Vernonia sp.
-
ASTERACEAE (COMPOSITAE)
ไม้เลื้อย กิ่งก้านมีขนอุย ใบเดี่ยวออกสลับ รูปแถบ รูปไข่ รูปไข่กลับ หรือรูปหอก ยาว 2-8 เซนติเมตร กว้าง 0.5-4.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ผิวใบด้านบนมีขนเล็กน้อย ประปราย ผิวใบด้านล่างมีขนอุยหนาแน่น ก้านใบยาว 1-5 มิลลิเมตร ผิวมีขน ดอกช่อแบบแพนิเคิล ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยแบบเฮดเกิดจากกระจุกดอกย่อยอยู่บนฐานเดียวกัน ก้านดอกย่อยสั้นมากหรือไม่มี วงใบประดับมี 4-5 วง รูปสามเหลี่ยมหรือรูปหอก ผิวด้านนอกมีขนอุย วงนอกสุด ยาว 1-1.5 มิลลิเมตรกว้าง 0.5-0.8 มิลลิเมตร วงที่สอง ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร วงที่สาม ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1-1.5 มิลลิเมตร วงที่สี่ ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร วงในสุด ยาว 3.5-4 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร แพปพัส มี 2 วง วงนอกยาว 1-3 มิลลิเมตร วงในยาว 8-5 มิลลิเมตร ที่เส้นแพปพัสมีขนสั้น ๆ ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศทั้งหมด ในแต่ละกระจุกย่อยมี 5-6 ดอก กลีบดอก สีม่วง เชื่อมกันเป็นหลอดที่ฐาน ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ มี 5 อันติดกัน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ติดบริเวณโคนของแฉกกลีบดอก อับเรณูรูปกระสวยยาว 2-2.5 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย รังไข่รูปไข่กลับ ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกเป็นสัน 5-6 สัน ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 4-4.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแฉกรูปแท่งปลายมน ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ผิวมีขน ผลรูปไข่กลับ ยาว 1.3-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร ผิวมีสัน 5-6 สัน
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุดรธานี
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2986 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vernonia sp. ASTERACEAE
2 Vernonia sp. ASTERACEAE
3 Vernonia sp. ASTERACEAE
4 Vernonia sp. ASTERACEAE
5 Vernonia sp. ASTERACEAE
6 Vernonia sp. ASTERACEAE
7 Vernonia sp. ASTERACEAE
8 Vernonia sp. ASTERACEAE
9 Vernonia sp. ASTERACEAE
10 Vernonia sp. ASTERACEAE
11 Vernonia sp. ASTERACEAE
12 Vernonia sp. ASTERACEAE
13 Vernonia sp. ASTERACEAE
14 Vernonia sp. ASTERACEAE
15 Vernonia sp. ASTERACEAE
16 Vernonia sp. ASTERACEAE
17 Vernonia sp. ASTERACEAE
18 Vernonia sp. ASTERACEAE
19 Vernonia sp. ASTERACEAE
20 Vernonia sp. ASTERACEAE
21 Vernonia sp. ASTERACEAE
22 Vernonia sp. ASTERACEAE
23 Vernonia sp. ASTERACEAE
24 Vernonia sp. ASTERACEAE
25 Vernonia sp. ASTERACEAE
26 Vernonia sp. ASTERACEAE
27 Vernonia sp. ASTERACEAE
28 Vernonia sp. ASTERACEAE
29 Vernonia sp. ASTERACEAE
30 Vernonia sp. ASTERACEAE
31 Vernonia sp. ASTERACEAE
32 Vernonia sp. ASTERACEAE
33 Vernonia sp. ASTERACEAE
34 Vernonia sp. ASTERACEAE
35 Vernonia sp. ASTERACEAE
36 Vernonia sp. ASTERACEAE
37 Vernonia sp. ASTERACEAE
38 Vernonia sp. ASTERACEAE
39 Vernonia sp. ASTERACEAE
40 Vernonia sp. ASTERACEAE
41 Vernonia sp. ASTERACEAE
42 Vernonia sp. ASTERACEAE
43 Vernonia sp. ASTERACEAE
44 Vernonia sp. ASTERACEAE
45 Vernonia sp. ASTERACEAE
46 Vernonia sp. ASTERACEAE
47 Vernonia sp. ASTERACEAE
48 Vernonia sp. ASTERACEAE
49 Vernonia sp. ASTERACEAE
50 Vernonia sp. ASTERACEAE
51 Vernonia sp. ASTERACEAE
52 Vernonia sp. ASTERACEAE
53 Vernonia sp. ASTERACEAE
54 Vernonia sp. ASTERACEAE
55 Vernonia sp. ASTERACEAE
56 Vernonia sp. ASTERACEAE
57 Vernonia sp. ASTERACEAE
58 Vernonia sp. ASTERACEAE
59 Vernonia sp. ASTERACEAE
60 Vernonia sp. ASTERACEAE
61 Vernonia sp. ASTERACEAE
62 Vernonia sp. ASTERACEAE
63 Vernonia sp. ASTERACEAE
64 Vernonia sp. ASTERACEAE
65 Vernonia sp. ASTERACEAE
66 Vernonia sp. ASTERACEAE
67 Vernonia sp. ASTERACEAE
68 Vernonia sp. ASTERACEAE
69 Vernonia sp. ASTERACEAE
70 Vernonia sp. ASTERACEAE
71 Vernonia sp. ASTERACEAE
72 Vernonia sp. ASTERACEAE
73 Vernonia sp. ASTERACEAE
74 Vernonia sp. ASTERACEAE
75 Vernonia sp. ASTERACEAE
76 Vernonia sp. ASTERACEAE
77 Vernonia sp. ASTERACEAE
78 Vernonia sp. ASTERACEAE
79 Vernonia sp. ASTERACEAE
80 Vernonia sp. ASTERACEAE
81 Vernonia sp. ASTERACEAE
82 Vernonia sp. ASTERACEAE
83 Vernonia sp. ASTERACEAE
84 Vernonia sp. ASTERACEAE
85 Vernonia sp. ASTERACEAE
86 Vernonia sp. ASTERACEAE
87 Vernonia sp. ASTERACEAE
88 Vernonia sp. ASTERACEAE
89 Vernonia sp. ASTERACEAE
90 Vernonia sp. ASTERACEAE
91 Vernonia sp. ASTERACEAE
92 Vernonia sp. ASTERACEAE
93 Vernonia sp. ASTERACEAE
94 Vernonia sp. ASTERACEAE
95 Vernonia sp. ASTERACEAE
96 Vernonia sp. ASTERACEAE
97 Vernonia sp. ASTERACEAE
98 Vernonia sp. ASTERACEAE
99 Vernonia sp. ASTERACEAE
100 Vernonia sp. ASTERACEAE
101 Vernonia sp. ASTERACEAE
102 Vernonia sp. ASTERACEAE
103 Vernonia sp. ASTERACEAE
104 Vernonia sp. ASTERACEAE
105 Vernonia sp. ASTERACEAE
106 Vernonia sp. ASTERACEAE
107 Vernonia sp. ASTERACEAE
108 Vernonia sp. ASTERACEAE
109 Vernonia sp. ASTERACEAE
110 Vernonia sp. ASTERACEAE
111 Vernonia sp. ASTERACEAE
112 Vernonia sp. ASTERACEAE
113 Vernonia sp. ASTERACEAE
114 Vernonia sp. ASTERACEAE
115 Vernonia sp. ASTERACEAE
116 Vernonia sp. ASTERACEAE
117 Vernonia sp. ASTERACEAE
118 Vernonia sp. ASTERACEAE
119 Vernonia sp. ASTERACEAE
120 Vernonia sp. ASTERACEAE
121 Vernonia sp. ASTERACEAE
122 Vernonia sp. ASTERACEAE
123 Vernonia sp. ASTERACEAE
124 Vernonia sp. ASTERACEAE
125 Vernonia sp. ASTERACEAE
126 Vernonia sp. ASTERACEAE
127 Vernonia sp. ASTERACEAE
128 Vernonia sp. ASTERACEAE
129 Vernonia sp. ASTERACEAE
130 Vernonia sp. ASTERACEAE
131 Vernonia sp. ASTERACEAE
132 Vernonia sp. ASTERACEAE
133 Vernonia sp. ASTERACEAE
134 Vernonia sp. ASTERACEAE
135 Vernonia sp. ASTERACEAE
136 Vernonia sp. ASTERACEAE
137 Vernonia sp. ASTERACEAE
138 Vernonia sp. ASTERACEAE
139 Vernonia sp. ASTERACEAE
140 Vernonia sp. ASTERACEAE
141 Vernonia sp. ASTERACEAE
142 Vernonia sp. ASTERACEAE
143 Vernonia sp. ASTERACEAE
144 Vernonia sp. ASTERACEAE
145 Vernonia sp. ASTERACEAE
146 Vernonia sp. ASTERACEAE
147 Vernonia sp. ASTERACEAE
148 Vernonia sp. ASTERACEAE
149 Vernonia sp. ASTERACEAE
150 Vernonia sp. ASTERACEAE
151 Vernonia sp. ASTERACEAE
152 Vernonia sp. ASTERACEAE
153 Vernonia sp. ASTERACEAE
154 Vernonia sp. ASTERACEAE
155 Vernonia sp. ASTERACEAE
156 Vernonia sp. ASTERACEAE
157 Vernonia sp. ASTERACEAE
158 Vernonia sp. ASTERACEAE
159 Vernonia sp. ASTERACEAE
160 Vernonia sp. ASTERACEAE
161 Vernonia sp. ASTERACEAE
162 Vernonia sp. ASTERACEAE
163 Vernonia sp. ASTERACEAE
164 Vernonia sp. ASTERACEAE
165 Vernonia sp. ASTERACEAE
166 Vernonia sp. ASTERACEAE
167 Vernonia sp. ASTERACEAE
168 Vernonia sp. ASTERACEAE
169 Vernonia sp. ASTERACEAE
170 Vernonia sp. ASTERACEAE
171 Vernonia sp. ASTERACEAE
172 Vernonia sp. ASTERACEAE
173 Vernonia sp. ASTERACEAE
174 Vernonia sp. ASTERACEAE
175 Vernonia sp. ASTERACEAE
176 Vernonia sp. ASTERACEAE
177 Vernonia sp. ASTERACEAE
178 Vernonia sp. ASTERACEAE
179 Vernonia sp. ASTERACEAE
180 Vernonia sp. ASTERACEAE
181 Vernonia sp. ASTERACEAE
182 Vernonia sp. ASTERACEAE
183 Vernonia sp. ASTERACEAE
184 Vernonia sp. ASTERACEAE
185 Vernonia sp. ASTERACEAE
186 Vernonia sp. ASTERACEAE
187 Vernonia sp. ASTERACEAE
188 Vernonia sp. ASTERACEAE
189 Vernonia sp. ASTERACEAE
190 Vernonia sp. ASTERACEAE
191 Vernonia sp. ASTERACEAE
192 Vernonia sp. ASTERACEAE
193 Vernonia sp. ASTERACEAE
194 Vernonia sp. ASTERACEAE
195 Vernonia sp. ASTERACEAE
196 Vernonia sp. ASTERACEAE
197 Vernonia sp. ASTERACEAE
198 Vernonia sp. ASTERACEAE
199 Vernonia sp. ASTERACEAE
200 Vernonia sp. ASTERACEAE
201 Vernonia sp. ASTERACEAE
202 Vernonia sp. ASTERACEAE
203 Vernonia sp. ASTERACEAE
204 Vernonia sp. ASTERACEAE
205 Vernonia sp. ASTERACEAE
206 Vernonia sp. ASTERACEAE
207 Vernonia sp. ASTERACEAE
208 Vernonia sp. ASTERACEAE
209 Vernonia sp. ASTERACEAE
210 Vernonia sp. ASTERACEAE
211 Vernonia sp. ASTERACEAE
212 Vernonia sp. ASTERACEAE
213 Vernonia sp. ASTERACEAE
214 Vernonia sp. ASTERACEAE
215 Vernonia sp. ASTERACEAE
216 Vernonia sp. ASTERACEAE
217 Vernonia sp. ASTERACEAE
218 Vernonia sp. ASTERACEAE
219 Vernonia sp. ASTERACEAE
220 Vernonia sp. ASTERACEAE
221 Vernonia sp. ASTERACEAE
222 Vernonia sp. ASTERACEAE
223 Vernonia sp. ASTERACEAE
224 Vernonia sp. ASTERACEAE
225 Vernonia sp. ASTERACEAE
226 Vernonia sp. ASTERACEAE
227 Vernonia sp. ASTERACEAE
228 Vernonia sp. ASTERACEAE
229 Vernonia sp. ASTERACEAE
230 Vernonia sp. ASTERACEAE
231 Vernonia sp. ASTERACEAE
232 Vernonia sp. ASTERACEAE
233 Vernonia sp. ASTERACEAE
234 Vernonia sp. ASTERACEAE
235 Vernonia sp. ASTERACEAE
236 Vernonia sp. ASTERACEAE
237 Vernonia sp. ASTERACEAE
238 Vernonia sp. Khruea khao khom ASTERACEAE
239 Vernonia sp. Khruea khao khom ASTERACEAE
240 Vernonia sp. Mak Pai ASTERACEAE
241 Vernonia sp. Ya Doke Leang Noy ASTERACEAE
242 Vernonia sp. Ya Khiew Dork Leang Yai ASTERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: