เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 May 2013

ผักขมหนาม

Amaranthus spinosus L.
ผักโหมหนาม
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุกตั้งตรงสูง 0.5-1 เมตร ลำต้นและกิ่งผิวเกลี้ยง มีหนามยาว 0.3-0.1 เซนติเมตร ออกคู่ตรงข้าม มีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ ตามยอดและช่อดอก ใบเดี่ยว ออกรอบข้อ รูปไข่หรือรูปหอกหรือรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาว 0.5-4 เซนติเมตร กว้าง 0.1-1.5 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งหนาม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.2-4 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง ช่อดอกแบบกึ่งช่อเชิงลดหรือช่อกระจุก ออกที่ซอกใบหรือซอกหนาม และปลายยอด ดอกแยกเพศอยู่บนช่อเดียวกันและอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้อยู่ทางด้านบนของช่อดอก และดอกเพศเมียอยู่ทางด้านล่างของช่อดอก ดอกเพศผู้ กลีบรวมมี 5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกัน รูปหอกหรือรูปสามเหลี่ยม ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.3-0.5 มิลลิเมตร เนื้อบางใส เกสรเพศผู้มี 5 อัน อับเรณู สีเหลือง รูปรียาว0.8-1 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร ดอกเพศเมีย กลีบรวมมี 5 กลีบ เชื่อมกันที่ฐานเล็กน้อย ปลายแยกเป็น5 แฉก แต่ละแฉกรูปช้อนยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ปลายเป็นติ่งแหลม เนื้อบางใส รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปค่อนข้างกลมยาว 0.1-.3 มิลลิเมตร ก้านชูเหสรเป็นหลอดพองออกด้านข้างยาว 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉกแต่ละแฉกรูปแท่งปลายแหลมยาว 0.1-0.3 มิลลิเมตร ผลแคปซูลแบบฝาเปิด มี 1 เมล็ด เมล็ดรูปค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพศเมียยังคงติดอยู่
มีต้นกำเนิดมาจากเขตร้อนในทวีปอเมริกา และกระจายพันธุ์มาสู่เอเชีย ปัจจุบันพบทั่วไปในเอเชียเขตร้อน ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป พบตามพื้นที่เปิดโล่ง มักพบอยู่ริมลำน้ำ หรือเป็นวัชพืชในสวนและริมข้างทาง ความสูงตั้งแต่ 0-1200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
-

Flora of Thailand Volume 5 Part 4, Page 383-384

-

3582 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
2 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
3 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
4 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
5 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
6 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
7 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
8 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
9 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
10 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
11 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
12 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
13 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
14 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
15 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
16 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
17 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
18 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
19 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
20 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
21 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
22 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
23 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
24 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
25 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
26 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
27 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
28 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
29 Amaranthus spinosus L. AMARANTHACEAE
30 Amaranthus spinosus L. Jo Bo AMARANTHACEAE
31 Amaranthus spinosus L. Lha phak bung (Lawa-Chiang Mai); Noe mae lo do (Karen-Chiang Mai) AMARANTHACEAE
32 Amaranthus spinosus L. pak khom nam khao AMARANTHACEAE
33 Amaranthus spinosus L. Phak Hom Nam AMARANTHACEAE
34 Amaranthus spinosus L. Phak Hom Nam AMARANTHACEAE
35 Amaranthus spinosus L. Phak hom nam AMARANTHACEAE
36 Amaranthus spinosus L. Phak khom nam AMARANTHACEAE
37 Amaranthus spinosus L. Phak Kome Nam AMARANTHACEAE
38 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม AMARANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: