เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 May 2013

แมงลักคา

Hyptis suaveolens (L.) Poit.
การา
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวสูง 0.5-1 เมตร มีกลิ่น ลำต้นและกิ่งเป็นสี่เหลี่ยม ผิวมีขนอุย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ยาว 0.5-4 เซนติเมตร กว้าง 0.5-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบหยักมนหรือหยักซี่ฟันเลื่อย ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ก้านใบยาว 0.1-2 เซนติเมตร ผิวมีขน ช่อดอกแบบช่อกระจุก ในแต่ละช่อมี 2-3 ดอก ดอกย่อยแบบรูปปากเปิด กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมกันเป็นถ้วยที่ฐานยาว 1-2 มิลลิเมตร มีสัน 10 สันรอบ ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก แต่ละคล้ายกรงเล็บยาว 1-2 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกสีม่วง เชื่อมกันเป็นหลอดที่ฐานยาว 3-4 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกมีขน ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผิวด้านนอกมีขน กลีบปากบนมี 2 กลีบ รูปช้อนยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร ใกล้ฐานแฉกกลีบมีวงกลมสีขาวภายในวงกลมมีเส้นสีม่วงผ่ากลางวง กลีบปากล่างมี 3 กลีบ กลีบด้านข้างรูปรียาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร กลีบกลางคล้ายเรือยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-1มิลลิเมตร เกสรเพศผู้แบบสองคู่ยาวไม่เท่ากัน เกสรเพศผู้ขนาดสั้น ติดอยู่บริเวณฐานกลีบกลางของกลีบปากด้านล่าง อับเรณูสีน้ำตาลเข้ม รูปรักบี้ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูเกสรที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 1-1.8 มิลลิเมตร มีขนที่ปลายก้านชูเกสรติดกับอับเรณู เกสรเพศผู้ขนาดยาว ติดอยู่บริเวณกลางของหลอดกลีบดอก อับเรณูสีน้ำตาลเข้มรูปรักบี้ยาว 0.8-1 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูเกสรที่ด้านหลัง ก้านชูเกสรเป็นแท่งยาว 2-2.5 มิลลิเมตร มีขนที่ปลายก้านชูเกสรติดกับอับเรณู เกสรเพศเมีย รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลมมี 2 อันประกบกันแต่ละอันยาว 0.5-0.8 มิลลิเมตร ก้านชูเกสรเพศเมียเป็นแท่งยาว 3-5 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียเป็นก้อนกลมมี 2 ก้อน ผลแคปซูล ยาว 0.3-1 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงหุ้มอยู่ เมล็ดมี 2 อัน สีน้ำตาลเข้ม รูปค่อนข้างกลม ยาว 3-5 มิลลิเมตร กว้าง 2-3 มิลลิเมตร

Flora Malesiana Volume 8, Page 371-372

1802 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
2 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
3 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
4 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
5 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
6 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
7 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
8 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
9 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
10 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
11 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
12 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
13 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
14 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
15 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
16 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
17 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
18 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
19 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
20 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
21 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
22 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
23 Hyptis suaveolens (L.) Poit. LAMIACEAE
24 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Kara, Kraphrao phi LAMIACEAE
25 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha LAMIACEAE
26 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha LAMIACEAE
27 Hyptis suaveolens (L.) Poit. maeng lak kha LAMIACEAE
28 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha LAMIACEAE
29 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha LAMIACEAE
30 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha LAMIACEAE
31 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng lak kha, Maeng lak pa, Krapraophe LAMIACEAE
32 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng Luk Ka LAMIACEAE
33 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Maeng Luk Kha LAMIACEAE
34 Hyptis suaveolens (L.) Poit. Mang lak ka LAMIACEAE
35 Hyptis suaveolens (L.) Poit. ‡็ค„มญ๑ LAMIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: