เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

เปล้าทุ่ง

Croton bonplandianus Baill.
-
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่มล้มลุก อายุปีเดียว ใบ เดี่ยว เรียงสลับรูปขอบขนาน ยาว 1-5 ซม. กว้าง 0.5-1 ซม. ขอบใบจักวี่ฟัน ปลายใบแหลม ผิวใบมีขนรูปดาว ช่อดอก แบบช่อกระจะ ยาว 2-7 ซม. ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้อยู่ด้านบน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก สีขาว รูปช้อน 5 กลีบ ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยง – กลีบ รังไข่ เหนือวงกลีบ รูปรี มี 3 ห้อง ปลายเกสรเพสเมีย แยกเป็นแฉก ผล แห้งแตก รูปรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มม. เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสาน ผิวมีขนรูปดาว เมล็ด 3 เมล็ด รูปรี ยาว 3-5 มม. สีเทาหรือสีดำ การกระจายพันธุ์
มีถ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ ถูกนำมาปลูก และหลุดออกสู่ธรรมชาติในแอฟริกา เอเชีย ตั้งแต่ปากีสถานไปจนถึงลาว คาบสมุทรมลายู สิงคโปร์ บอร์เนียว และสุลาเวสี ในประเทศไทยพบที่จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา และนราธิวาส มักขึ้นเป็นวัชพืชในพื้นที่รกร้าง ริมถนน นาข้าว ไร่อ้อย และริมทะเล ขึ้นบนดินทรายหรือดินเหนียวปนทราย ระดับความสูง 0-100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ออกดอดออกผลในเดือนเมษายน สิงหาคม กันยายน และธันวาคม
-

Flora of Thailand Volume 8 Part 1, Page 195-197

-

2628 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: