เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

ขางอำไพ

Phyllanthus virgatus G.Forst.
แพงคำห้วย ลูกใต้ใบ
EUPHORBIACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 10-60 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งแตกออกที่ฐาน ใบ เดี่ยว ออกสลับ รูปแถบหรือรูปใบหอก ยาว 0.5-2 มิลลิเมตร กว้าง 1-5 มิลลิเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบทั้งสองด้าน เนื้อใบสีเขียว ขอบใบสีม่วง ก้านใบสั้น ยาว 0.1-1 มิลลิเมตร หูใบ รูปสามเหลี่ยม ยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-0.3 มิลลิเมตร สีแดง ช่อดอก แบบช่อกระจุก ออกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน และอยู่ในช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้ ก้านดอกยาว 0.1-0.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่ฐานเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ แต่ละกลีบรูปวงกลม ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-0.2 มิลลิเมตร สีเหลือง เรียง 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ ที่ฐานแต่ละกลีบมีต่อม รูปคล้ายหยดน้ำเรียงสลับกับกลีบเลี้ยง ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ มี 3 อัน หลอดเกสรเพศผู้ยาว 0.05-0.1 มิลลิเมตร อับเรณู รูปวงกลมยาว 0.05-0.1 มิลลิเมตร ติดกับก้านชูเกสรที่ฐาน ก้านชูเกสร ยาว 0.05-0.1 มิลลิเมตร ดอกเพศเมีย ก้านดอก ยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง เชื่อมกันที่ฐานเล็กน้อย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ แต่ละกลีบรูปใบหอก ยาว 0.1-0.2 มิลลิเมตร กว้าง 0.1-0.2 มิลลิเมตร สีแดงหรือสีม่วง ไม่มีกลีบดอก รังไข่ เหนือวงกลีบ รูปวงกลม ยาว 0.05-1 มิลลิเมตร ผิวมีต่อมปกคลุมทั่วไป ไม่มีก้านชูเกสร ยอดเกสรเพศเมีย มี 3 อัน แต่ละอันรูปตัวยู หรือรูปตัววี ยาว 0.02-0.03 มิลลิเมตร ส่วนฐานติดกัน ผล รูปวงกลม ยาว 0.5-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2.5 มิลลิเมตร ผิวมีต่อมคลุมทั่วไป แบบแห้งแตก แตกตามรอยประสาน กลีบเลี้ยงและยอดเกสรเพศเมีย ยังคงติดอยู่ เมล็ด มี 6 อัน รูปไต ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม มีต่อมปกคลุมทั้งเมล็ด
ขอนแก่น ช่วงเวลาการมีดอก : ตุลาคม
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2644 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus virgatus G.Forst. PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus virgatus G.Forst. Khang Amphai PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus virgatus G.Forst. Khang amphai PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus virgatus G.Forst. Luk tai bai PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus virgatus G.Forst. ขางอำไพ PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus virgatus G.Forst. ขางอำไพ PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: