เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 May 2013

กินกุ้งน้อย

Murdannia nudiflora (L.) Brenan
-
COMMELINACEAE
พืชล้มลุกอายุปีเดียว ไม่มีลำต้นใต้ดิน รากเป็นรากแขนง ลำต้นเรียวยาว เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร ลำต้นเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุม แตกลำต้นมาก ชิดกัน อาจทอดเลื้อยสั้นๆ สูง 10-40 เซนติเมตร ใบลักษณะคล้ายใบหญ้า กาบใบมักสั้นกว่า 10 มิลลิเมตร มีขนแข็งปกคลุม แผ่นใบรูปทรงยาวหรือรูปใบหอก กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 2.5-10 เซนติเมตร มีขนสากปกคลุมทั้ง 2 ด้าน ปลายใบแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกช่อที่ปลายยอด ก้านช่อดอกเรียว ยาวได้ถึง 4 เซนติเมตร ใบประดับช่อรูปร่างคล้ายใบ แต่ขนาดเล็กกว่า กลีบเลี้ยงรูบไข่ ขนาดประมาณ 3 มิลลิเมตร กลีบดอกสีม่วง รูปไข่กลับ-รูปเหลี่ยม เกสรตัวผู้ที่สืบพันธุ์ได้ 2 อัน เกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน 2-4 อัน ผลแก่แล้วแตก ทรงกลม-ทรงรี ขนาด 3-4 มิลลิเมตร สีเหลือง-น้ำตาล
ภูฏาน อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย กัมพูชา ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก พบตามที่ชื้นแฉะริมน้ำ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน
-

Flora of China, Volume 24, Page 30

-

1485 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: