เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

บานไม่รู้โรยป่า

Gomphrena celosioides Mart.
-
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุกหลายปี แผ่กิ่งที่โคนต้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่กลับถึง ยาว 1-2.5 ซม. กว้าง 0.3-1 ซมขอบใบเรียบ มีขนทั้งสองข้าง ผิวด้านบนมีขนประปรายผิวด้านล่างมีขนอุย ช่อดอก แบบช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง รูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. กลีบรวม มี 5 กลีบ สีขาว กลีบด้านนอก 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบด้านใน 2 กลีบ เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรสั้น ติดกับเกสรตรงกลางอับเรณูรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่
มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ กระจายพันธุ์มาสู่เขตที่อบอุ่นกว่า ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และภาคใต้ทุกจังหวัด มักขึ้นเป็นวัชพืชในพื้นที่เปิดโล่ง แดดส่องถึง
-

Flora of Thailand Volume 5 Part 4, Page 409

-

20378 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
2 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
3 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
4 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
5 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
6 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
7 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
8 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
9 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
10 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
11 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
12 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
13 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
14 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
15 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
16 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
17 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
18 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
19 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
20 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
21 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
22 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
23 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
24 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
25 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
26 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
27 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
28 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
29 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
30 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
31 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
32 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
33 Gomphrena celosioides Mart. AMARANTHACEAE
34 Gomphrena celosioides Mart. Bai mai ru roi pa AMARANTHACEAE
35 Gomphrena celosioides Mart. Ban mai ru roi pa AMARANTHACEAE
36 Gomphrena celosioides Mart. Ban mai ru roi pa AMARANTHACEAE
37 Gomphrena celosioides Mart. Ban mai ru roi pa AMARANTHACEAE
38 Gomphrena celosioides Mart. Ban Mai Ru Roi Pa AMARANTHACEAE
39 Gomphrena celosioides Mart. Ban mai ru roi pa AMARANTHACEAE
40 Gomphrena celosioides Mart. Ban mai ru rouy pah AMARANTHACEAE
41 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรย AMARANTHACEAE
42 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า AMARANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: