เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 May 2013

บานไม่รู้โรยป่า

Gomphrena celosioides Mart.
-
AMARANTHACEAE
ไม้ล้มลุกหลายปี แผ่กิ่งที่โคนต้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามรูปไข่กลับถึง ยาว 1-2.5 ซม. กว้าง 0.3-1 ซมขอบใบเรียบ มีขนทั้งสองข้าง ผิวด้านบนมีขนประปรายผิวด้านล่างมีขนอุย ช่อดอก แบบช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด กลีบเลี้ยง รูปสามเหลี่ยม ยาว 1-2 มม. กลีบรวม มี 5 กลีบ สีขาว กลีบด้านนอก 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบด้านใน 2 กลีบ เกสรเพศผู้ มี 5 อัน ก้านชูเกสรสั้น ติดกับเกสรตรงกลางอับเรณูรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปไข่
มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาใต้ กระจายพันธุ์มาสู่เขตที่อบอุ่นกว่า ในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี กรุงเทพมหานคร จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และภาคใต้ทุกจังหวัด มักขึ้นเป็นวัชพืชในพื้นที่เปิดโล่ง แดดส่องถึง
-

Flora of Thailand Volume 5 Part 4, Page 409

-

5241 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: