เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

หญ้าปากควาย

Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าหลายปี ลำต้นทอดยาวไปกับพื้น แตกลำและรากที่ข้อแล้วตั้งตรง สูง 15-50 เซนติเมตร กาบใบ แบนทางด้านข้าง เป็นเนื้อหนาขอบเรียว ยาว 2-5 เซนติเมตร แผ่นใบรูปขอบขนาน ฐานใบกว้าง มีขนสีขาวกระจาย ผิวเกลี้ยง ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ลิ้นใบ ยาว 1.2-1.3 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบกระจะ รูปนิ้วมือ ออกที่ปลาย ช่อดอกจำนวน 3-5 ช่อดอก ช่อดอกย่อยแบนทางด้านข้าง เรียงทางด้านเดียวบนแกนช่อดอก แกนช่อดอก แบน ยาว 1.5-5 เซนติเมตร กาบช่อย่อยล่างเป็นเนื้อบาง แบนทางด้านข้าง ยาว 1.7-1.8 มิลลิเมตร เส้นภายใน 2 เส้น ด้านหลังของเส้นกลางมีขนแข็งเรียงไปจนถึงปลายที่มีสีม่วง ปลายแหลมเป็นรยางค์ยาว 2.1-2.2 มิลลิเมตร กาบช่อย่อยบน เป็นเยื่อบาง แบนทางด้านข้าง ยาวประมาณ 1.7-1.8 มิลลิเมตร เส้นภายใน 1 เส้น ขอบพับเป็นสันมีหนามเรียงกันไปจนถึงปลาย ปลายแหลม เป็นรยางค์ยาว 1.2-1.3 มิลลิเมตรกาบล่าง เนื้อโปร่งบาง รูปไข่ ขอบพับเข้า ยาว 2.5-4 มิลลิเมตร เส้นภายใน 3 เส้น ด้านหลังเป็นสันที่มีหนามเรียงกันไปจนถึงปลายแหลม กาบบน รูปไข่ เป็นเยื่อบางอ่อนนุ่ม ผิวเกลี้ยง เส้นภายใน 2 เส้น ด้านหลังของเส้นกลางส่วนบนมีขน ปลายแยกเป็น 2 แฉก กลีบเกล็ด จำนวน 2 อัน ปลายเป็นแฉกยาว 0.3-0.4 มิลลิเมตร อับเรณูยาว 0.6-0.7 มิลลิเมตร รังไข่รูปรี ผลรูปไต หรือกลมยาวประมาณ 1.1-1.2 มิลลิเมตร ผิวเป็นคลื่นสีน้ำตาลเข้ม
เขตร้อนและเขตอบอุ่นของเอเชีย ถูกนำเข้าไปปลูกในอเมริกาและแอฟริกา พบตามพื้นที่ที่ถูกรบกวน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินทราย ออกดอกติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
-

Flora of China, Voluume 22, Page 481

-

3888 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
2 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
3 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
4 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
5 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
6 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
7 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
8 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
9 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
10 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
11 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
12 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
13 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
14 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
15 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
16 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
17 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
18 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
19 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
20 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
21 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
22 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
23 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
24 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
25 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
26 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
27 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
28 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
29 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
30 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
31 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
32 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
33 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
34 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
35 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
36 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
37 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
38 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
39 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. POACEAE
40 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. Ya pak khai POACEAE
41 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. Ya pak khwai POACEAE
42 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. ya pak khwai POACEAE
43 Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv. Ya pak khwai POACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: