เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Sep 2011

ชุมเห็ดเทศ

Senna alata (L.) Roxb.
ขี้คาก ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่
FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
ไม้พุ่ม สูง 1-5 ม. กิ่งแผ่ออกด้านข้าง ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ใบย่อยมี 8-20 คู่ แกนกลางใบหนา ยาวประมาณ 30-60 ซม. ก้านใบประกอบยาวประมาณ 2 ซม. หูใบรูปติ่งหู สามเหลี่ยม ยาว 6-8 มม. ติดทน ใบย่อยรูปรีหรือขอบขนาน ยาว 5-15 ซม. ปลายใบและโคนใบกลม แผ่นใบเกลี้ยง ก้านใบย่อยหนา ยาว 2-3 มม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ แคบๆ ออกตามซอกใบ ยาว 20-50 ซม. ใบประดับรูปรี ยาว 2-3 ซม. ร่วงง่าย ก้านดอกย่อย ยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมในตาดอก รูปขอบขนาน ยาวไม่เท่ากัน ยาว 1-2 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลืองสด แผ่นกลีบรูปไข่เกือบกลม หรือรูปช้อน ยาวประมาณ 2 ซม. มีก้านกลีบสั้นๆ เกสรเพศผู้มีประมาณ 10 อัน อันยาว 2 อัน ก้านเกสรหนา ยาวประมาณ 4 มม. อับเรณูยาว 1.2-1.3 ซม. เกสรเพศผู้อันสั้น 4 อัน ก้านเกสรยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูยาว 4-5 มม. เกสรเพศผู้ที่ลดรูป 4 อัน อับเรณูเปิดที่ปลาย รังไข่เกลี้ยง ออวุลจำนวนมาก ยอดเกสรขนาดเล็ก ฝักรูปแถบ ยาว แบน เกลี้ยง ยาว 10-15 ซม. มีปีกกว้างประมาณ 5 มม. ฝักมีผนังกั้น เมล็ดมี 50-60 เมล็ด แบน เป็นเหลี่ยม ยาว 7-10 มม.
พบทั่วไปทุกภาค
ปลูกเป็นไม้ประดับ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-

5135 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: