เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ละหุ่ง

Ricinus communis L.
ละหุ่งแดง มะละหุ่ง(ภาคกลาง) มะโห่ง มะโห่งหิน(ภาคเหนือ)
EUPHORBIACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 6 ม. หูใบรูปสามเหลี่ยม กว้าง 2 – 3 มม.ยาว 4 – 7 มม. มีเส้นตามแนวขนาน ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปฝ่ามือ กว้าง 6 - 14 ซม. ขอบเว้าลึกเป็นแฉก 5 - 7 แฉก และจักแบบฟันเลื่อย ปลายเรียวแหลม ก้านใบ ยาว 5 – 8 ซม. ติดที่ฐานใบแบบก้นปิด ดอกออกเป็นช่อแบบกระจะ ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดอกเพศผู้ กลีบเลี้ยงสีเหลืองอมเขียว หรือสีเหลือง เกสรเพศผู้ สีครีม ขาว หรือ เหลืองอ่อน ดอกเพศเมียกลีบดอกสีเขียว สีแดง สีเขียว หรือแดง รังไข่ มีขนคล้ายพู่ ยาว 4 - 5 มม. ผล แบบแห้งแตก มีหนามด้านนอก
เป็นพืชปลูกทั่วไปในเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ส่วนประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพืชปลูกพบทั่วประเทศ
ราก แก้ไข้เซื่องซึม ขับน้ำนม ใบ แก้ปัสสาวะช้ำรั่ว(อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่) ช่วยขับน้ำนม ขับระดู แก้ไข้ตัวร้อน เมล็ด พอกหัวริดสีดวง รักษาฝี รับประทานอาจทำให้ตายได้ น้ำมันจากเมล็ด เป็นยาระบาย(3:179)

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย พืชสมุนไพร1

-

2659 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
2 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
3 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
4 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
5 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
6 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
7 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
8 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
9 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
10 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
11 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
12 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
13 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
14 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
15 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
16 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
17 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
18 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
19 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
20 Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE
21 Ricinus communis L. Jee Ter Ao EUPHORBIACEAE
22 Ricinus communis L. Ker Tee EUPHORBIACEAE
23 Ricinus communis L. La Hoong EUPHORBIACEAE
24 Ricinus communis L. La Hugn EUPHORBIACEAE
25 Ricinus communis L. La hung EUPHORBIACEAE
26 Ricinus communis L. la hung EUPHORBIACEAE
27 Ricinus communis L. La Hung EUPHORBIACEAE
28 Ricinus communis L. La Hung EUPHORBIACEAE
29 Ricinus communis L. la hung daeng EUPHORBIACEAE
30 Ricinus communis L. La Hung Dang EUPHORBIACEAE
31 Ricinus communis L. La Hung, ๙่ฏค; Toe Krang, ˆต๊๙มฬ„Žค (Hmong) EUPHORBIACEAE
32 Ricinus communis L. Lahung EUPHORBIACEAE
33 Ricinus communis L. Lahung EUPHORBIACEAE
34 Ricinus communis L. Lahung daeng EUPHORBIACEAE
35 Ricinus communis L. Mahong hin EUPHORBIACEAE
36 Ricinus communis L. Mark Hung Sa EUPHORBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: