เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เสลดพังพอน

Barleria lupulina Lindl.
ชองระอา (ทั่วไป); พิมเสนต้น, เสลดพังพอนตัวผู้ (ภาคกลาง)
ACANTHACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. แตกกิ่งจำนวนมาก สีน้ำตาลอมเขียวหรือสีน้ำตาลแดง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉาก เรียงชิดกันใกล้ช่อดอก ใบรูปใบหอก ยาว 4-10 ซม. ปลายใบแหลม ปลายเป็นติ่ง โคนใบเรียวสอบจรดก้านใบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง สีเขียวเข้มหรืออมม่วง เส้นกลางใบส่วนมากมีสีแดงหรือสีชมพู ก้านใบสั้น มีหนามที่โคนหนึ่งคู่ โค้งงอ ยาว 1-2 ซม. มีหนามสั้นๆ ตรง 1 อัน ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกตามปลายกิ่ง ยาว 8-10 ซม. ใบประดับมีโคนสีเขียว สีน้ำตาลอมม่วงครึ่งบน หรือทั้งใบประดับมีสีแดงอมเขียวหรือสีม่วงอมน้ำตาล รูปไข่เกือบกลม ปลายเป็นติ่งแหลม ยาวได้ประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ยาว 0.8-1 ซม. คู่นอกมีขนาดใหญ่กว่าคู่ใน ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบดอกคล้ายรูปปากเปิด หลอดกลีบเรียวยาว ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ สีส้มหรือเหลือง กลีบส่วนบนส่วนใหญ่มี 4 กลีบ เรียงซ้อนแผ่ชิดกัน บานแผ่ออก ขนาดใหญ่กว่ากลีบล่าง ยาว 1-2 ซม. กลีบล่างขนาดเล็ก พับงอเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 2 อัน ยาวประมาณ 2 ซม. ยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอก มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 2 อัน สั้นๆ รังไข่ 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียเรียวยาว ยาวประมาณ 3 ซม. ผลแบบแคปซูล รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน แบน ยาว ประมาณ 1.5 ซม. แห้งแล้วแตกเป็น 2 ซีก มี 1-2 เม็ด ในแต่ละซีก
ในประเทศไทยพบได้ทั่วไป
--

สำนักงานหอพรรณไม้. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

-

6443 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: