เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประดู่ป่า

Pterocarpus macrocarpus Kurz
จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่ ประดู่เสน
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 15-30 เมตร ใบประกอบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมี3-13 คู่เรียงสลับ แนใบรูปไข่ หรือขอบขนาน โคนใบรูปลิ่มถึงกลม ปลายใบแหลม หรือเป็นติ่งแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามชอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงรูประฆังปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกรูปถั่ว เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักแบนคล้ายโล่ มีปีกเป็ฯแผ่นกลม เมล็ด 1-2 เมล็ด รูปทรงรี

หนังสือพรรณไม้เกียรติประวัติของไทย

134384002 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
2 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
3 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
4 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
5 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
6 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
7 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
8 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
9 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
10 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
11 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
12 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
13 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
14 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
15 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
16 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
17 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
18 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
19 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
20 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
21 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
22 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
23 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
24 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
25 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
26 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
27 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
28 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
29 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
30 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
31 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
32 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
33 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
34 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
35 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
36 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
37 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
38 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
39 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
40 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
41 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
42 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
43 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
44 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
45 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
46 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
47 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
48 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
49 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
50 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
51 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
52 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
53 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
54 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
55 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
56 Pterocarpus macrocarpus Kurz Cha nong FABACEAE
57 Pterocarpus macrocarpus Kurz Di Tu, ซอต๔ (Hmong) FABACEAE
58 Pterocarpus macrocarpus Kurz Kra phi chan FABACEAE
59 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pa du pa FABACEAE
60 Pterocarpus macrocarpus Kurz Padauk FABACEAE
61 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra du pa FABACEAE
62 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra duu FABACEAE
63 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra duu FABACEAE
64 Pterocarpus macrocarpus Kurz pra duu FABACEAE
65 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu FABACEAE
66 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu pa FABACEAE
67 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu pa FABACEAE
68 Pterocarpus macrocarpus Kurz Tam-tha-nong FABACEAE
69 Pterocarpus macrocarpus Kurz thnong FABACEAE
70 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
71 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
72 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
73 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
74 Pterocarpus macrocarpus Kurz ศฬ๙ซ๔ FABACEAE
75 Pterocarpus macrocarpus Kurz ศฬ๙ซ๔ FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: