เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ประดู่ป่า

Pterocarpus macrocarpus Kurz
จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่ ประดู่เสน
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ต้นสูง 15-30 เมตร ใบประกอบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมี3-13 คู่เรียงสลับ แนใบรูปไข่ หรือขอบขนาน โคนใบรูปลิ่มถึงกลม ปลายใบแหลม หรือเป็นติ่งแหลม ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตามชอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงรูประฆังปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกรูปถั่ว เกสรเพศผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักแบนคล้ายโล่ มีปีกเป็ฯแผ่นกลม เมล็ด 1-2 เมล็ด รูปทรงรี
พบในประเทศพม่า กัมพูชา ไทย และเวียดนาม ในปร้เทศไทยพบได้ทุกภาคยกเว้นภาคใต้บริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
เนื้อไม้สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรง ใช้ในงานก่อสร้าง ทำเสา พื้น ต่อเรือ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี แก่นสีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า และเปลือกให้น้ำฝาดใช้ฟอกหนัง

หนังสือพรรณไม้เกียรติประวัติของไทย

-

223876931 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
2 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
3 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
4 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
5 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
6 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
7 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
8 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
9 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
10 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
11 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
12 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
13 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
14 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
15 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
16 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
17 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
18 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
19 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
20 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
21 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
22 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
23 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
24 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
25 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
26 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
27 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
28 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
29 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
30 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
31 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
32 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
33 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
34 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
35 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
36 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
37 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
38 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
39 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
40 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
41 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
42 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
43 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
44 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
45 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
46 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
47 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
48 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
49 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
50 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
51 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
52 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
53 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
54 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
2 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
3 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
4 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
5 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
6 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
7 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
8 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
9 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
10 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
11 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
12 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
13 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
14 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
15 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
16 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
17 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
18 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
19 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
20 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
21 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
22 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
23 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
24 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
25 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
26 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
27 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
28 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
29 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
30 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
31 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
32 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
33 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
34 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
35 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
36 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
37 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
38 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
39 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
40 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
41 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
42 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
43 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
44 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
45 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
46 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
47 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
48 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
49 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
50 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
51 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
52 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
53 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
54 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
55 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
56 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
57 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
58 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
59 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
60 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
61 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
62 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
63 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
64 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
65 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
66 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
67 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
68 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
69 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
70 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
71 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
72 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
73 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
74 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
75 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
76 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
77 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
78 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
79 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
80 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
81 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
82 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
83 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
84 Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE
85 Pterocarpus macrocarpus Kurz Cha nong FABACEAE
86 Pterocarpus macrocarpus Kurz Di Tu, ดีตู๊ (Hmong) FABACEAE
87 Pterocarpus macrocarpus Kurz Kra phi chan FABACEAE
88 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pa du pa FABACEAE
89 Pterocarpus macrocarpus Kurz Padauk FABACEAE
90 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra du pa FABACEAE
91 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra duu FABACEAE
92 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pra duu FABACEAE
93 Pterocarpus macrocarpus Kurz pra duu FABACEAE
94 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu FABACEAE
95 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu pa FABACEAE
96 Pterocarpus macrocarpus Kurz Pradu pa FABACEAE
97 Pterocarpus macrocarpus Kurz Tam-tha-nong FABACEAE
98 Pterocarpus macrocarpus Kurz thnong FABACEAE
99 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
100 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
101 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
102 Pterocarpus macrocarpus Kurz Thnong FABACEAE
103 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
104 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ FABACEAE
105 Pterocarpus macrocarpus Kurz ประดู่ป่า FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: