เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 May 2011

บานบุรี

Allamanda cathartica L.
บานบุรีเหลือง Golden trumpet vine, Yellow bell
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบข้อ 3-5 ใบ รูปขอบขนาน รูปหอก หรือรูปรี แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร มีทั้งชนิดกลีบดอกชั้นเดียวและกลีบดอกซ้อน ผลทรงกลม มีหนาม เมื่อแก่แตกออก เมล็ดรูปไข่ จำนวนมาก
ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด ทนแล้ง น้ำปานกลางถึงน้อย ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือไม้ต่างถิ่นในเมืองไทย เล่มที่ 1

-

53528 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: