เผยแพร่เมื่อ/created date: 1 Aug 2011

กฤษณา

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
ไม้หอม, Eagle wood
THYMELAEACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง ๒๕ - ๔๐ เมตร เปลือกเรียบสีเทา ตามยอดมีขนสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ มักมีขนตามขอบใบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ปลายยอดและซอกใบ สีเขียวอ่อน กลีบดอก ๕ กลีบ ผลรูปไข่
พบในประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตามเชิงเขาและไหล่เขาในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง ๑๕๐ - ๘๐๐ เมตร
ไม้กฤษณาเผาไฟให้กลิ่นหอม ในยุโรปนิยมนำมาปรุงเป็นน้ำหอม ผงไม้หอมใช้โรยบนเสื้อผ้าหรือบนร่างกายเพื่อฆ่าหมัดและเหา ยาพื้นบ้านของอินเดียและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชียใช้เป็นส่วนผสมในยาหอม ยาบำรุง ยากระตุ้นหัวใจ และยาขับลม ในแหลมมลายูใช้ไม้หอมเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและใช้บำบัดโรคผิวหนัง เปลือกต้นให้เส้นใยใช้ทำเชือก ถุง ย่าม และกระดาษ

หนังสือองค์ความรู้เรื่องป่าพืช ที่ใช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย

-

8247 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
7 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
9 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
11 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
12 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
13 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
14 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
15 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
16 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
17 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
18 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
19 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
20 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
21 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
22 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
23 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
24 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
25 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
26 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
27 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
28 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
29 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
30 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
31 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
32 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
33 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
34 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
35 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE
36 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: