เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

โกงกางใบเล็ก

Rhizophora apiculata Blume
โกงกาง พังกาใบเล็ก พังกาทราย
RHIZOPHORACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง ๒๕ - ๓๕ เมตร มีรากเสริมหรือรากค้ำยันลำต้น เปลือก แตกเป็นร่องตื้นๆ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปรี กว้าง ๔ - ๘ ซม. ยาว ๗ - ๑๘ ซม. ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบรูปลิ่ม เส้นกลางใบด้านล่างสีออกแดงหรือชมพูอมแดง แผ่นใบหนา ก้านใบยาว ๑.๕ - ๓.๕ ซม. มักมีสีออกแดง หูใบแคบ ปลายแหลมยาว เห็นชัดที่ปลายกิ่ง สีชมพู ร่วงง่าย ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบที่ใบร่วงแล้ว ดอกตูมรูปไข่ กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ รูปไข่ กว้าง ๐.๖ - ๐.๘ ซม. ยาว ๐.๗ - ๑.๒ ซม.กลีบหนา ปลายแหลม กลีบดอก ๔ กลีบ ร่วงง่าย รูปใบหอก กว้าง ๐.๑ - ๐.๒ ซม. ยาว ๐.๗ - ๑.๒ ซม. สีเหลืองอมเขียวหรือเหลืองอ่อน ขอบกลีบไม่มีขน เกสรเพศผู้ ๑๒ อัน ผลคล้ายรูปไข่กลับ ยาว ๒ - ๓ ซม. สีน้ำตาลคล้ำ ผิวค่อนข้างขรุขระ เมล็ดงอกได้ในขณะที่ผลยังติดอยู่กับต้น ลำต้นใต้ใบเลี้ยงรูปทรงกระบอก เรียงโค้งเล็กน้อย ยาว ๓๐ - ๔๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ - ๑.๒ ซม.
พบตามฝั่งทะเลศรีลังกา อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคมาเลเซีย จนถึงภาคเหนือของออสเตรเลีย
ลำต้น ทำเสาและหลักในที่น้ำทะเลขึ้นถึง ใช้ทำกลอนหลังคาจาก รอด ตง อกไก่ของบ้านตามชายทะเล ทำถ่าน เปลือกให้น้ำฝาดประเภท catechol ให้สีน้ำตาล ใช้ย้อมผ้า แห อวน หนัง น้ำจากเปลือก ใช้ชะล้างแผล ห้ามเลือด กินแก้ท้องร่วง แก้บิด

หนังสือพรรณไม้ในป่าชายเลน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2549.

-

19117 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: