เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2011

หิรัญญิการ์

Beaumontia grandiflora Wall.
เถาตุ้มยำช้าง Herald trumpet
APOCYNACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็ง มีน้ำยางสีขาว ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 3-11 ซม. ยาว 8-29 ซม. ใบอ่อนมีขน ใบแก่มักเรียบเกลี้ยง ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อน ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน ขนาดบานเต็มที่กว้างถึง 10 ซม. กลีบรองดอกรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอกแผ่กว้าง เชื่อมกันคล้ายรูปลำโพง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน อยู่ในหลอดกลีบดอก รังไข่มีขนปกคลุม ผล เป็นฝักใหญ่ รูปรี กว้าง 5-6 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายมนทู่ เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีจำนวนมาก ส่วนปลายมีขนยาวอ่อนนุ่มติดอยู่ เป็นกระจุก
Woody climber, all parts with white latex. Leaves simple, opposite, obovate to elliptic, 8-29 cm long by 3-11 cm wide, glabrescent. Inflorescence axillary or terminal lax cyme. Flowers white, slightly fragrant, up to 10 cm across; calyx ovate, lobes acuminate; corolla 5, campanulate; stamens 5 inserted from corolla base; ovary pubescent. Fruit a pair of follicle, ellipsoid, 20-30 cm long, 5-6 cm wide, apex obtuse. Seeds many with long and soft apical coma.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ตามชายป่าดิบหรือป่าผลัดใบในที่ชื้น ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์
India to Southeast Asia, along the edges of evergreen forests and moist deciduous forests. Flowering from December to February.
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ
Commonly cultivated as ornamental plants.

หนังสือไม้เลื้อยในสวนพฤกษศาสตร์

-

5463 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: