เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เติม

Bischofia javanica Blume
ดู่ส้ม ประดู่ส้ม ประดู่น้ำ กรองประหยัน ประส้มใบเปรี้ยว ส้มกบ ส้มกบใหญ่ ชมฝาด กระดังงาดง ยายหงัน
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดค่อนข้างทึบกิ่งมักคดงอ ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ก้านรวมยาว 10-20 ซม.ใบย่อยรูปรีแกมไข่ โคนมน ปลายเรียวแหลม กว้าง 5-11 ซม. ยาว 10-20 ซม.เนื้อใบหนาเกลี้ยง ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยทู่ ดอก สีเหลืองอ่อนอมเขียว มีขนาดเล็กออกเป็นช่อที่มีแขนงมากจนดูเป็นกลุ่มใหญ่ ช่อยาว 30-50 ซม. ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกัน ดอกเพศผู้มี 5 กลีบ รูปโค้งเป็นกระพุ้ง หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้แต่มีรังไข่ ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 7-10 มม. เมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง เมล็ดมี3-4 เมล็ด

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์และ พืชสมุนไพร เล่ม 2, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Trees in the Garden, Medicinal Plants Vol. 2, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
2 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
3 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
4 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
5 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
6 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
7 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
8 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
9 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
10 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
11 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
12 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
13 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
14 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
15 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
16 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
17 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
18 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
19 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
20 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
21 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
22 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
23 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
24 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
25 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
26 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
27 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
28 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
29 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
30 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
31 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
32 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
33 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
34 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
35 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
36 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
37 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
38 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
39 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
40 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
41 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
42 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
43 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
44 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
45 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
46 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
47 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
48 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
49 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
50 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
51 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
52 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
53 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
54 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
55 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
56 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
57 Bischofia javanica Blume Pra Doo Som PHYLLANTHACEAE
58 Bischofia javanica Blume Toem PHYLLANTHACEAE
59 Bischofia javanica Blume Toem, Pradu som PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: