เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เติม

Bischofia javanica Blume
ดู่ส้ม ประดู่ส้ม ประดู่น้ำ กรองประหยัน ประส้มใบเปรี้ยว ส้มกบ ส้มกบใหญ่ ชมฝาด กระดังงาดง ยายหงัน
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดค่อนข้างทึบกิ่งมักคดงอ ใบ เป็นใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ ก้านรวมยาว 10-20 ซม.ใบย่อยรูปรีแกมไข่ โคนมน ปลายเรียวแหลม กว้าง 5-11 ซม. ยาว 10-20 ซม.เนื้อใบหนาเกลี้ยง ด้านหลังใบสีเขียวเข้ม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยทู่ ดอก สีเหลืองอ่อนอมเขียว มีขนาดเล็กออกเป็นช่อที่มีแขนงมากจนดูเป็นกลุ่มใหญ่ ช่อยาว 30-50 ซม. ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างดอกกัน ดอกเพศผู้มี 5 กลีบ รูปโค้งเป็นกระพุ้ง หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกเพศเมียคล้ายดอกเพศผู้แต่มีรังไข่ ผลเป็นผลสด ทรงกลม ขนาด 7-10 มม. เมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง เมล็ดมี3-4 เมล็ด
Trees 20-25 m tall with red sap. Leaves trifoliate compound, alternate; leaflets ovate, 12-20 by 9-14 cm. Inflorescences paniculate, 7-30 cm long, axillary, pendulous. Flowers unixexual, both male and female on the same plant, greenish yellow or whitish yellow. Fruits globose, 0.5-0.8 cm in diam., brownish yellow when ripe. Flowering Jan.-Feb.
จากอินเดียถึงประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ตามป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบหรือริมลำห้วย ที่ระดับความสูง 100-1000 เมตร ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ออกดอกระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม ผลแก่จัดระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
เนื้อไม้สีเทาแกมน้ำตาลไหม้ เนื้อหยาบ ใช้ทำพื้นกระดานเครื่องเรือน อุปการณ์ที่ใช้งานทนน้ำได้ เช่น แจวและพาย แก่นลำต้น และ เปลือก แก้ท้องร่วง เปลือกลำต้น และใบ ต้มดื่มเป็นยาแก้เจ็บคอ และแก้โรคบิด ท้องเดิน ยอดอ่อนและผลสุก ใช้รับประทาน
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์และ พืชสมุนไพร เล่ม 2, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Trees in the Garden, Medicinal Plants Vol. 2, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

6340 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
2 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
3 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
4 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
5 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
6 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
7 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
8 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
9 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
10 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
11 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
12 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
13 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
14 Bischofia javanica Blume เติม PHYLLANTHACEAE
15 Bischofia javanica Blume เติม  PHYLLANTHACEAE
16 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
17 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
18 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
19 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
20 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
21 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
22 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
23 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
24 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
25 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
26 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
27 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
28 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
29 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
30 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
31 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
32 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
33 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
34 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
35 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
36 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
37 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
38 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
39 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
40 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
41 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
42 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
43 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
44 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
45 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
46 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
47 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
48 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
49 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
50 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
51 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
52 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
53 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
54 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
55 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
56 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
57 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
58 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
59 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
60 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
61 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
62 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
63 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
64 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
65 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
66 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
67 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
68 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
69 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
70 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
71 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
72 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
73 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
74 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
75 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
76 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
77 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
78 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
79 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
80 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
81 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
82 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
83 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
84 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
85 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
86 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
87 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
88 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
89 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
90 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
91 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
92 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
93 Bischofia javanica Blume เติม, ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
94 Bischofia javanica Blume ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
95 Bischofia javanica Blume ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
2 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
3 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
4 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
5 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
6 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
7 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
8 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
9 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
10 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
11 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
12 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
13 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
14 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
15 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
16 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
17 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
18 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
19 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
20 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
21 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
22 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
23 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
24 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
25 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
26 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
27 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
28 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
29 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
30 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
31 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
32 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
33 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
34 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
35 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
36 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
37 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
38 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
39 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
40 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
41 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
42 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
43 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
44 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
45 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
46 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
47 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
48 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
49 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
50 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
51 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
52 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
53 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
54 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
55 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
56 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
57 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
58 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
59 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
60 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
61 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
62 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
63 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
64 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
65 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
66 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
67 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
68 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
69 Bischofia javanica Blume PHYLLANTHACEAE
70 Bischofia javanica Blume Pra Doo Som PHYLLANTHACEAE
71 Bischofia javanica Blume Sa toe, sa toe jo (Karen-Chiang Mai) PHYLLANTHACEAE
72 Bischofia javanica Blume Toem PHYLLANTHACEAE
73 Bischofia javanica Blume Toem, Pradu som PHYLLANTHACEAE
74 Bischofia javanica Blume ประดู่ส้ม PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: