เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2011

รักขี้หมู

Semecarpus albescens Kurz
เดาอุงะ น้ำเกลี้ยง ปูนผง รัก รักขาว รักน้ำ􀄅 ฮักขี้หมู ฮักหมู
ANACARDIACEAE
ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร ยางสีดำ ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับบริเวณปลายยอด รูปไข่กลับ ขนาดกว้าง 4-12 ซม. ยาว 10-30 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมนหลังใบมัน ท้องใบมีขนนุ่ม ดอก สีเหลืองแกมเขียว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 20-50 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด2 มม. เกสรเพศผู้ 5 อัน ผล เป็นผลสด มีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม รูปกรวยคว่ำ ขนาด3-5 ซม.
พบตั้งแต่ภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูง 400 เมตร ขึ้นไปออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

3401 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: