เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

ยมหิน

Chukrasia tabularis A. Juss.
ช้ากะเดา ยมขาว มะเฟืองช้าง สะเดาหิน เสียดค่าง
MELIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว 30-60 ซม. ใบย่อยมี 11-21 ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 5-13 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลาย ยอด กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถ้วย กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ 8-10 อัน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผล เป็นผลแห้ง รูปไข่ ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสีดำ แตก ออก

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

3486 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: