เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jan 2012

ยมหิน

Chukrasia tabularis A.Juss.
ช้ากะเดา ยมขาว มะเฟืองช้าง สะเดาหิน เสียดค่าง
MELIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว 30-60 ซม. ใบย่อยมี 11-21 ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 5-13 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลาย ยอด กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถ้วย กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ 8-10 อัน เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผล เป็นผลแห้ง รูปไข่ ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสีดำ แตก ออก
อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบทั่วไปตามป่าดิบแล้ง และป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูง 300-800 เมตรออกดอกช่วงเดือนกันยายน
เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนในร่มได้ดี มีลายไม้สวยงาม
-

หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

6351 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: