เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ชิ้งขาว

Ficus fistulosa Reinw. ex Blume
จิ้งขาว ชิ้งบ้าน (นครศรีธรรมราช) ชิ้ง เดือย (ตรัง)
MORACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-20 เมตร มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผล สีเขียว เขียวอมเหลือง หรือสีเขียวปนน้ำตาลอมม่วง

Flora of Thailand Volume 10 Part 4 หน้า 562-564, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Flora of Thailand Volume 10 Part 4 Page 562-564, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1376 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
2 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
3 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
4 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
5 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
6 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
7 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
8 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
9 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
10 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
11 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
12 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
13 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
14 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
15 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
16 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
17 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
18 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
19 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
20 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
21 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
22 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
23 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
24 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
25 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
26 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
27 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
28 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
29 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
30 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
31 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
32 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
33 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume MORACEAE
34 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume Chiang khao MORACEAE
35 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ป๏Žคข๑‚ MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: