เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2013

กรวยป่า

Casearia grewiifolia Vent.
ก้วย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง (ภาคเหนือ), ขุนเหยิง บุนเหยิง (สกลนคร), คอแลน (นครราชสีมา), ตวย (เพชรบูรณ์), ตวยใหญ่ ตานเสี้ยน (พิษณุโลก), ผ่าสาม (นครพนม, อุดรธานี)
FLACOURTIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนมนกว้าง มักเว้าเล็กน้อยที่รอยต่อก้านใบ ขอบจักถี่ แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ ด้านล่างมีขนนุ่มทั่วไป ดอกมีจำนวนมาก ออกเป็นกระจุกเล็กๆ ตามง่ามใบที่ใบร่วงไปแล้ว ดอกสมบูรณ์เพศ สีขาวหรือเหลืองอมเขียว กลีบเลี้ยงเล็ก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 8-10 อัน ผลมีเนื้อ รูปไข่ ผิวเรียบ ผนังหนา สุกสีเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีแสด

BLUMEA Volume 30, No. 2, Page 247-248

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
2 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
3 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
4 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
5 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
6 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
7 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
8 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
9 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
10 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
11 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
12 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
13 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
14 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
15 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
16 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
17 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
18 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
19 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
20 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
21 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
22 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
23 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
24 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
25 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
26 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
27 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
28 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
29 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
30 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE
31 Casearia grewiifolia Vent. Gruai Pa SALICACEAE
32 Casearia grewiifolia Vent. Kruai SALICACEAE
33 Casearia grewiifolia Vent. Kruai Pa SALICACEAE
34 Casearia grewiifolia Vent. Kruai pa, Phi suea luang SALICACEAE
35 Casearia grewiifolia Vent. ma du SALICACEAE
36 Casearia grewiifolia Vent. See Suea Luang SALICACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: