เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2013

กะอวม

Acronychia pedunculata (L.) Miq.
กระเบื้องถ้วย มะยมป่า ย้อมผ้าระนาบ กริง เปล้าขลิบทอง ค้อนหมา ชวน อ่วม คะนาง ชะนาง จุ้มจ่ำ ทองฟ้า ไพรสามกอ น้ำผึ้งใหญ่ ยมป่า มะงัน ยาโกร้ง
RUTACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 ม. แตกกิ่งต่ำระเกะระกะใกล้โคนต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ปลายมนหรือแหลมเล็กน้อย โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่า เมื่อส่องแผ่นใบดูกับแสงสว่างจะปรากฏต่อมน้ำมันโปร่งแสงกระจัดกระจายทั่วไป ช่อดอกออกตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง แตกแขนงเล็กน้อย ดอกเล็ก สีขาวอมเหลือง กลีบดอก 4 กลีบ รูปใบหอก แยกกัน เกสรเพศผู้ 8 อัน ผลกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.2 ซม. ส่วนบนมักมี 4 สัน ปลายผลมีติ่งเล็กน้อย

Journal of the Arnold Arboretum Volume 55, Page 549-560

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
2 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
3 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
4 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
5 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
6 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
7 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
8 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
9 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
10 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
11 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
12 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
13 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
14 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
15 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
16 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
17 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
18 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
19 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
20 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
21 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
22 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
23 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
24 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
25 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
26 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
27 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
28 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
29 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
30 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
31 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
32 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
33 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
34 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
35 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
36 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
37 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
38 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
39 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
40 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
41 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
42 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
43 Acronychia pedunculata (L.) Miq. RUTACEAE
44 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Ka Ouam RUTACEAE
45 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Ka uam RUTACEAE
46 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Ka uam RUTACEAE
47 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Ka uam RUTACEAE
48 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Kromel RUTACEAE
49 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Plao thong RUTACEAE
50 Acronychia pedunculata (L.) Miq. Tal Nol RUTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: