เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 May 2013

ถั่วลาย

Centrosema pubescens Benth.
ถั่วลาย (กรุงเทพฯ) ถั่วสะแดด (ปราจีนบุรี)
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ลำต้นเลื้อยพัน (twining) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 1.46-1.86 มิลลิเมตร ลำต้นสีเขียวเข้มปนน้ำตาล มีขนสั้น ๆ สีน้ำตาลแดงปกคลุมปานกลาง ใบมี 3 ใบย่อยและมีก้านใบ (pinnately trifoliate) ใบรูปไข่ ใบบนยาว 4.49-7.69 เซนติเมตร กว้าง 3.25-4.15 เซนติเมตร ใบข้างยาว 4.35-5.43 เซนติเมตร กว้าง 2.34-3.3 เซนติเมตร ผิวใบค่อนข้างหยาบ สีใบเขียวอมเหลือง หน้าใบ หลังใบมีขนสั้น ๆ จำนวนปานกลาง ซึ่งเปรียบเทียบกับถั่วลายดอกสีม่วง (commercial centro) ที่มีขนสั้น ๆ ละเอียดจำนวนมากกว่าทั้งหน้าใบและหลังใบ ลักษณะหูใบ (stipule) เป็นรูปหนาม หรือแหลม (spinose or filiform) มีสีน้ำตาล ช่วงออกดอกปลายเดือน ตุลาคม – กันยายน ซึ่งเร็วกว่าถั่วลายดอกสีม่วงประมาณหนึ่งเดือน ดอกแบบช่อกระจะ (raceme) เกิดจากซอกข้อ ความยาวช่อดอก 5.32-8.04 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวรวมเป็นพวงขนาดเล็ก ความยาวของดอก 1.32-2.58 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวอมเหลืองอ่อน ๆ ฝักแก่สีน้ำตาล รูปฝักค่อนข้างแบน รอยคอดระหว่างข้อฝักไม่ชัดเจน ฝักยาว 9.53-11.37 เซนติเมตร กว้าง 0.53-0.61 เซนติเมตร
มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกากลาง ถูกนำไปปลูกยังส่วนอื่นๆ ของโลก
เป็นอาหารสัตว์สำหรับโค

Flora of China, Volume 10, Page 202

-

3698 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
2 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
3 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
4 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
5 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
6 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
7 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
8 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
9 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
10 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
11 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
12 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
13 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
14 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
15 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
16 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
17 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
18 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
19 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
20 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
21 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
22 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
23 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
24 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
25 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
26 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
27 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
28 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
29 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
30 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
31 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
32 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
33 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
34 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
35 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
36 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
37 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
38 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
39 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
40 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
41 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
42 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
43 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
44 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
45 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
46 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
47 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
48 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
49 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
50 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
51 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
52 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
53 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
54 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
55 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
56 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
57 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
58 Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
59 Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย FABACEAE
60 Centrosema pubescens Benth. ถั่วลาย FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: