เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2012

สมัดใหญ่

Clausena excavata Burm.f.
ขี้ผึ้ง แสนโศก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ มะหรุย ยม รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใหญ่ หัสคุณโคก สามเสือ สามโสก สำรุย หวดหม่อน หัสคุณ อ้อยช้าง
RUTACEAE
ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แกตกกิ่งก้านมาก สูง 1.5-4 ม. ก่ิงก้านมีขนสั้นๆ ที่บริเวณปลายกิ่ง ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 15-30 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปเคียว กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-8 ซม. ท้องใบมีขนบางๆ โคนใบเบี้ยว ดอกช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ผล สด รูปกระสวยสีแดง
พบตามป่าดงดิบ ป่าละเมาะ
ราก ฝนกับน้ำดื่ม แก้โรคงูสวัด ทั้งต้น ต้มน้ำกลั้วปาก แก้ปวดฟัน

--

-

5052 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
2 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
3 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
4 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
5 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
6 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
7 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
8 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
9 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
10 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
11 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
12 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
13 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
14 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
15 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
16 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
17 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
18 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
19 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
20 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
21 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
22 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
23 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
24 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
25 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
26 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
27 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
28 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
29 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
30 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
31 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
32 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
33 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
34 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
35 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
36 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
37 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
38 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
39 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
40 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
41 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
42 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
43 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
44 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
45 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
46 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
47 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
48 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
49 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
50 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
51 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
52 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
53 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
54 Clausena excavata Burm.f. RUTACEAE
55 Clausena excavata Burm.f. hat sa kun tet RUTACEAE
56 Clausena excavata Burm.f. Huat mon RUTACEAE
57 Clausena excavata Burm.f. Huat mon RUTACEAE
58 Clausena excavata Burm.f. Kanhchrok RUTACEAE
59 Clausena excavata Burm.f. Kanhchrok RUTACEAE
60 Clausena excavata Burm.f. Kanhchrok RUTACEAE
61 Clausena excavata Burm.f. Mui RUTACEAE
62 Clausena excavata Burm.f. Phia Fan RUTACEAE
63 Clausena excavata Burm.f. San sok RUTACEAE
64 Clausena excavata Burm.f. San Sok, สันโสก; Chun Sia, จุนเสี้ย (Hmong) RUTACEAE
65 Clausena excavata Burm.f. San Sok, สันโสก; Dong Chue Yi De, ดงจื่อยี่เด้ (Hmong) RUTACEAE
66 Clausena excavata Burm.f. Se Cho Iea RUTACEAE
67 Clausena excavata Burm.f. ปอเก๊าะ, ซิซออิ๊ (Karen) RUTACEAE
68 Clausena excavata Burm.f. สมัดใหญ่ RUTACEAE
69 Clausena excavata Burm.f. สันโสก (San sok), หัสคุณเทศ (Hatsa khun thet) RUTACEAE
70 Clausena excavata Burm.f. สันโสก, เต็งละ (ม้ง) RUTACEAE
71 Clausena excavata Burm.f. หมุยใหญ่ RUTACEAE
72 Clausena excavata Burm.f. หัสคุณ RUTACEAE
73 Clausena excavata Burm.f. หัสคุณ RUTACEAE
74 Clausena excavata Burm.f. หัสคุณ RUTACEAE
75 Clausena excavata Burm.f. อุตูม RUTACEAE
76 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
77 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
78 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
79 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
80 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
81 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
82 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
83 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. RUTACEAE
84 Clausena excavata Burm.f. var. villosa Hook.f. Samadyai RUTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: