เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

เครืองูเห่า

Toddalia asiatica (L.) Lam.
ผักแปมป่า เล็บรอก
RUTACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย หรือไม้เถามีเนื้อไม้ ใบประกอบแบบมี 3 ใบย่อย รูปรี รูปรีแคบ รูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1-4 ซม. ยาว 3-10 ซม. ดอก แยกเพศ ออกเป็นช่อยาวถึง 17 ซม. กลีบดอกสีขาว หรือสีครีม รูปไข่ถึงรูปรี ยาว 1.0-3.5 มม. ผล สด รูปไข่กลับ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 มม. มีต่อมน้ำมันที่ผิว
จีน บังคลาเทศ ภูฐาน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม เกาะมาดากัสการ์ ประเทศไทยมักพบที่ป่าดิบแล้ง หรือป่าดิบเขา
เถา ต้มน้ำดื่ม ขับปัสสาวะ หรือผสมกับสมุนไพรอื่นต้มน้ำดื่มแก้ปวดหลังปวดเอว ยอดอ่อน และผลอ่อนใช้รับประทาน

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

529748 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
2 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
3 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
4 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
5 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
6 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
7 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
8 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
9 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
10 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
11 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
12 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
13 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
14 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
15 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
16 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
17 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
18 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
19 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
20 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
21 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
22 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
23 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
24 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
25 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
26 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
27 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
28 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
29 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
30 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
31 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
32 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
33 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
34 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
35 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
36 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
37 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
38 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
39 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
40 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
41 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
42 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
43 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
44 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
45 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
46 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
47 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
48 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
49 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
50 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
51 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
52 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
53 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
54 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
55 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
56 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
57 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
58 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
59 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE
60 Toddalia asiatica (L.) Lam. Cruae ngu hao RUTACEAE
61 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khrea ngu hao RUTACEAE
62 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
63 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
64 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
65 Toddalia asiatica (L.) Lam. khruea ngu hao RUTACEAE
66 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
67 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
68 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
69 Toddalia asiatica (L.) Lam. Khruea ngu hao RUTACEAE
70 Toddalia asiatica (L.) Lam. Mea Tea Lea RUTACEAE
71 Toddalia asiatica (L.) Lam. Mea Tea Lea RUTACEAE
72 Toddalia asiatica (L.) Lam. Pak pam pah RUTACEAE
73 Toddalia asiatica (L.) Lam. Phak paew ka, Khruea nga hao RUTACEAE
74 Toddalia asiatica (L.) Lam. Phak Pam Pa RUTACEAE
75 Toddalia asiatica (L.) Lam. Phak sa rew RUTACEAE
76 Toddalia asiatica (L.) Lam. Sa Weed RUTACEAE
77 Toddalia asiatica (L.) Lam. ˆญฬ๚๊ค๔ˆ่๑ RUTACEAE
78 Toddalia asiatica (L.) Lam. ˆญฬ๚๊ค๔ˆ่๑ RUTACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: