เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ปลาไหลเผือก

Eurycoma longifolia Jack
ตุงสอ เพียก แฮปั้นชั้น กระดาษ เผือก ไหลเผือก
SIMAROUBACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 เมตร.รากแก้วยาวลงไปในแนวดิ่ง กิ่งและแกนกลางใบมีขนลักษณะต่อม ใบ ประกอบแบบขนนก ยาวได้ถึง 1 ม. รูปใบหอก ถึง รูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-6.0 ซม. ยาว 5-20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง กลีบดอกสีแดง มี 5 หรือ 6 กลีบ กว้าง 2-3 มม. ยาว 4.0-5.5 มม.มีขนประปราย ผล รูปรี กว้าง 5-12 มม. ยาว 10-17 มม. สีม่วงเข้มเมื่อสุก
ประเทศลาว กัมพูชา ตอนใต้ของพม่า คาบสมุทรอินโดจีนมาเลเซีย ประเทศไทย พบกระชายทั่วทุกภาค มักจะพบในป่าเต็งรัง
ลำต้นและราก ต้มอาบบรรเทาอาการผื่นคันและโรคเอดส์ เปลือกต้น และราก ต้มแก้ไข้มาลาเรีย ใบ เคี้ยวสดบรรเทาอาการไข้ป่า

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

3384 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
2 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
3 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
4 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
5 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
6 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
7 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
8 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
9 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
10 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
11 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
12 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
13 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
14 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
15 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
16 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
17 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
18 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
19 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
20 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
21 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
22 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
23 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
24 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
25 Eurycoma longifolia Jack SIMAROUBACEAE
26 Eurycoma longifolia Jack Angtongsor SIMAROUBACEAE
27 Eurycoma longifolia Jack Angtongsor SIMAROUBACEAE
28 Eurycoma longifolia Jack Angtongsor SIMAROUBACEAE
29 Eurycoma longifolia Jack Angtongsor SIMAROUBACEAE
30 Eurycoma longifolia Jack Hae pan chan SIMAROUBACEAE
31 Eurycoma longifolia Jack Hair Pun Chun SIMAROUBACEAE
32 Eurycoma longifolia Jack Lai phueak SIMAROUBACEAE
33 Eurycoma longifolia Jack Lhai phueak SIMAROUBACEAE
34 Eurycoma longifolia Jack Pla lai phueak SIMAROUBACEAE
35 Eurycoma longifolia Jack pla lai phueak SIMAROUBACEAE
36 Eurycoma longifolia Jack Pla lai phueak SIMAROUBACEAE
37 Eurycoma longifolia Jack Pla lai phueak SIMAROUBACEAE
38 Eurycoma longifolia Jack Pla Lai Pueag SIMAROUBACEAE
39 Eurycoma longifolia Jack pla lai puek SIMAROUBACEAE
40 Eurycoma longifolia Jack Pla lai puek SIMAROUBACEAE
41 Eurycoma longifolia Jack ปลาไหลเผือก (Pla lai phueak) SIMAROUBACEAE
42 Eurycoma longifolia Jack แฮปะจ๊ะ (Karen) SIMAROUBACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: