เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

โมกใหญ่

Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
โมกมัน โมกมันหลวง โมกหลวง โมกมันน้อย โมกเขา โมกทุ่งโมกใหญ่ พุด ยางพุด พุทธรักษา หนามเนื้อ
APOCYNACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงถึง 15 เมตร. มียางขาว ใบ เดี่ยว รูปรี กว้าง 2.4-11.5 ซม. ยาว 4.5-27 ซม.ดอก ออกเป็นช่อแบบกระจุกที่ซอกใบ ยาว 3.8-9 ซม. กลีบดอก สีขาวโคนเชื่อมเป็นหลอด ยาว 8-14 มม. ปลายแยกเป็นแฉก รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 4-7 มม. ยาว 9-21 มม. ปลายมน ผล แบบแห้งแตกห้อยลง ยาว 18-43 ซม.
ประเทศอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ พม่า จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ทางใต้และตะวันออกของทวีปแอฟริกา ประเทศไทย พบกระจายทุกภาค มักพบในป่าผลัดใบ เช่น ป่าเบญจพรรณ
ใบ และลำต้น เป็นยาแก้ไข้ แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย แก้โรคบิด ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกิน เพราะอาจจะทำให้นอนไม่หลับ และท้องปั่นป่วน

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

1535 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
2 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
3 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
4 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
5 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
6 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
7 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
8 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
9 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
10 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
11 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
12 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
13 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
14 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
15 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
16 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
17 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
18 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
19 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
20 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
21 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
22 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
23 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
24 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
25 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
26 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
27 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
28 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
29 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
30 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
31 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
32 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
33 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
34 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
35 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
36 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
37 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
38 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
39 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
40 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
41 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
42 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
43 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
44 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
45 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
46 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
47 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
48 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
49 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
50 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
51 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
52 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
53 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
54 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
55 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
56 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
57 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
58 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
59 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
60 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
61 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
62 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
63 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
64 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
65 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don APOCYNACEAE
66 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
67 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok luang APOCYNACEAE
68 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
69 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
70 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok luang APOCYNACEAE
71 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
72 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
73 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok man APOCYNACEAE
74 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
75 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
76 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok yai APOCYNACEAE
77 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok Yai APOCYNACEAE
78 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don mok yai APOCYNACEAE
79 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
80 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Mok yai APOCYNACEAE
81 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don ‰็ม่‚ค APOCYNACEAE
82 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don ‰็ม็„ APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: