เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ราชดัด

Brucea javanica (L.) Merr.
กะดัด ฉะดัด กาจับหลัก เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย ยาแก้ฮากขม ดีคน พญาดาบหัก เพียะฟาน มะลาคา
SIMAROUBACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 10 ม. ใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อย 3-15 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-5.0 ซม. ยาว 3.5-11 ซม. ดอก แยกเพศ ออกเป็นช่อ ยาว 7-60 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ กว้าง 0.5-1.0 มม. ยาว 1-2 มม.สีเขียวอ่อน ถึงเขียวแกมแดงหรือม่วง เกสรเพศผู้มี 4 อัน ผล แบบเมล็ดเดียวแข็ง ยาว 4-7 มม.

1685 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
2 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
3 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
4 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
5 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
6 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
7 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
8 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
9 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
10 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
11 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
12 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
13 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
14 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
15 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
16 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
17 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
18 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
19 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
20 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
21 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
22 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
23 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
24 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
25 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
26 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
27 Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE
28 Brucea javanica (L.) Merr. Ba kee Had SIMAROUBACEAE
29 Brucea javanica (L.) Merr. bromatmunus SIMAROUBACEAE
30 Brucea javanica (L.) Merr. Bromatmunus SIMAROUBACEAE
31 Brucea javanica (L.) Merr. rach dad SIMAROUBACEAE
32 Brucea javanica (L.) Merr. Rachadat, Mai dat SIMAROUBACEAE
33 Brucea javanica (L.) Merr. Rach-Cha Dud SIMAROUBACEAE
34 Brucea javanica (L.) Merr. Rad-chadud SIMAROUBACEAE
35 Brucea javanica (L.) Merr. Rat cha dat SIMAROUBACEAE
36 Brucea javanica (L.) Merr. ฬ๑ปซ„ซ SIMAROUBACEAE
37 Brucea javanica (L.) Merr. ฬ๑ปญ„ซ SIMAROUBACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: