เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

สะพานก๊น

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
อูนน้ำ สพ้านก๊น น่อ เส่งแกะบลี้
CAPRIFOLIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร. ใบ ประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบย่อย 4-5 คู่ รูปไข่หรือ รูปใบหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 9-18 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีต่อม สีเหลืองลักษณะคล้ายรูปถ้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ดอกย่อย เส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.4 ซม. สีขาว ผล สด สีดำ รูปไข่ กว้าง 2 มม. ยาว 2.5 มม.
พบการกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ราก ใช้รวมกับพืชอื่นแก้ไข้มาลาเรีย ต้มให้ผู้หญิงคลอดลูกใหม่ดื่ม รักษาอาการหน้าบวม ตัวบวม หรือบำรุงกำลัง ยอด และใบ พอกบริเวณที่กระดูกหัก เคล็ด ช้ำบวม ต้มดื่มแก้ไอ ใบ ปูนอนแก้ปวดเมื่อย

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

2877 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
2 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
3 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
4 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
5 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
6 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
7 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
8 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
9 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
10 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
11 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
12 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
13 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
14 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
15 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
16 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
17 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
18 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
19 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
20 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
21 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
22 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
23 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
24 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
25 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
26 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
27 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
28 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
29 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
30 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
31 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
32 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
33 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
34 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
35 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
36 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
37 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
38 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
39 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
40 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
41 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
42 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
43 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
44 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
45 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
46 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
47 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
48 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
49 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
50 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
51 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
52 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
53 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
54 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
55 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
56 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
57 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
58 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
59 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
60 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
61 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
62 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
63 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
64 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
65 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
66 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
67 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
68 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
69 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
70 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
71 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
72 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
73 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
74 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Bang bloi (Lawa-Chiang Mai) ADOXACEAE
75 Sambucus javanica Reinw. ex Blume La Kon Bria ADOXACEAE
76 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa Pha Kon, สะพานก๊น; Mo Ha, ม่อห๊า (Hmong) ADOXACEAE
77 Sambucus javanica Reinw. ex Blume sa phan kon ADOXACEAE
78 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
79 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
80 Sambucus javanica Reinw. ex Blume sa phan kon ADOXACEAE
81 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
82 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
83 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Saphan kon ADOXACEAE
84 Sambucus javanica Reinw. ex Blume เซะกะจือ, ติ๊ซิกะจือ (Karen) ADOXACEAE
85 Sambucus javanica Reinw. ex Blume สะพานก๊น ADOXACEAE
86 Sambucus javanica Reinw. ex Blume สะพานก๊น ADOXACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: