เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

สะพานก๊น

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
อูนน้ำ สพ้านก๊น น่อ เส่งแกะบลี้
CAPRIFOLIACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร. ใบ ประกอบแบบขนนก ออกตรงข้าม ใบย่อย 4-5 คู่ รูปไข่หรือ รูปใบหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 9-18 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกมีต่อม สีเหลืองลักษณะคล้ายรูปถ้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. ดอกย่อย เส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.4 ซม. สีขาว ผล สด สีดำ รูปไข่ กว้าง 2 มม. ยาว 2.5 มม.

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
2 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
3 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
4 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
5 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
6 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
7 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
8 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
9 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
10 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
11 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
12 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
13 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
14 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
15 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
16 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
17 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
18 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
19 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
20 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
21 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
22 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
23 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
24 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
25 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
26 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
27 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
28 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
29 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
30 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
31 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
32 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
33 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
34 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
35 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
36 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
37 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
38 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
39 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
40 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
41 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
42 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
43 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
44 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
45 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
46 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
47 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
48 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
49 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
50 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
51 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ADOXACEAE
52 Sambucus javanica Reinw. ex Blume La Kon Bria ADOXACEAE
53 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa Pha Kon, ๆ๙๕๑ม; Mo Ha, ็๊่๑ (Hmong) ADOXACEAE
54 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
55 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
56 Sambucus javanica Reinw. ex Blume sa phan kon ADOXACEAE
57 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
58 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Sa phan kon ADOXACEAE
59 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Saphan kon ADOXACEAE
60 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ๆ๙๕๑ม ADOXACEAE
61 Sambucus javanica Reinw. ex Blume ๆ๙๕๑ม ADOXACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: