เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

หมอน้อย

Plantago major L.
หญ้าเอ็นยืด ผักกาดน้ำ
PLANTAGINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง ถึง 30 เซนติเมตร ใบ เดี่ยว รูปช้อน ออกเป็นกระจุกจากโคนต้น กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-20 ซม. แผ่นใบเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด ยาว 15-35 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอก สีขาว เชื่อมเป็นหลอดยาว 2 มม. ปลายแยก 4 แฉก ผล แบบแห้งแตก รูปไข่ กว้าง 2.0-2.5 ซม. ยาว 4-5 มม. ผิวเกลี้ยง ปลายมีจุกแหลม
พบการกระจายพันธุ์ทั่วโลก และมักพบในพื้นที่โล่งเปิด
ราก ต้มดื่มแก้ไอ แก้ปวดหลัง ปวดเอว ช้ำใน ใบ รักษาอาการปวดเข่า ใช้พอกต่อเส้นเอ็น ช่วยห้ามเลือด แก้ปวดหลังปวดเอว ทั้งต้น แก้นิ่ว พอกรักษาอาการนิ้วซ้น เคล็ดขัดยอก เส้นเอ็นพลิก รักษาอาการปวดเมื่อย พอกบริเวณที่เอ็นยึดทำให้คลายเส้น

พืชสมุนไพร เล่ม 2

-

3846 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
2 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
3 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
4 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
5 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
6 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
7 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
8 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
9 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
10 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
11 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
12 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
13 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
14 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
15 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
16 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
17 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
18 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
19 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
20 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
21 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
22 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
23 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
24 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
25 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
26 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
27 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
28 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
29 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
30 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
31 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
32 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
33 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
34 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
35 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
36 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
37 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
38 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
39 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
40 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
41 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
42 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
43 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
44 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
45 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
46 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
47 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
48 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
49 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
50 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
51 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
52 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
53 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
54 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
55 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
56 Plantago major L. PLANTAGINACEAE
57 Plantago major L. Ah gyaw paung ta htaung PLANTAGINACEAE
58 Plantago major L. La Tanao Pet PLANTAGINACEAE
59 Plantago major L. Mor-noi PLANTAGINACEAE
60 Plantago major L. Nor Ae Moe PLANTAGINACEAE
61 Plantago major L. Ya en yuei PLANTAGINACEAE
62 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
63 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
64 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
65 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
66 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
67 Plantago major L. Ya en yuet PLANTAGINACEAE
68 Plantago major L. Ya En Yuet, หญ้าเอ็นยืด PLANTAGINACEAE
69 Plantago major L. Ya En Yuet, หญ้าเอ็นยืด (Hmong) PLANTAGINACEAE
70 Plantago major L. Ya En Yuet, หญ้าเอ็นยืด; Yao Chue Bua, เย้าจื่อบัว (Hmong) PLANTAGINACEAE
71 Plantago major L. yaa en yued PLANTAGINACEAE
72 Plantago major L. Yaa en yuet PLANTAGINACEAE
73 Plantago major L. Yha En Yued PLANTAGINACEAE
74 Plantago major L. Yow Juo Bouw PLANTAGINACEAE
75 Plantago major L. หญ้าเอ็นยืด PLANTAGINACEAE
76 Plantago major L. หย้าเอ็นยืด PLANTAGINACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: