เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

บัวชั้น

Curcuma petiolata Roxb.
-
ZINGIBERACEAE
หัวมีรูปไข่ ขนาด 4-6 x 3-5 ซม. ภายในมีสีเหลือง เหง้าสั้นมาก ลำต้นเหนือดิน สูง 35-70 ซม. มีขนนุ่มเกือบทุกส่วน ก้านใบยาว 12-28 ซม. แผ่นใบรูปไข่กลับหรือรูปไข่กลับแกมรูปใบหอก ปลายเรียวแหลม ฐานใบรูปหัวใจหรือรูปลิ่มกว้าง ขนาด 25-50 x 9-22 ซม. ช่อดอกออกกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 8-18 ซม. ช่อดอกยาวประมาณ 10-20 ซม. ใบประดับสีเขียว ปลายมนหรือหยักตื้น ใบประดับส่วนยอดสีม่วงอ่อน ปลายมีแต้มสีม่วงแดงหรือม่วงเข้ม รูปไข่กลับแกมขอบขนาน ปลายแหลมหรือมน ดอกสีขาว สเตมิโนดสีเหลือง รูปไข่กลับ ปลายมน กลีบปาก สีเหลือง มี 3 พู มีต่อมขนคลุมแน่น อับเรณู มีเดือยอับเรณูรูปสามเหลี่ยม แบน ปลายแหลม ชี้ลง ยาวประมาณ 2 มม. รังไข่ ค่อนข้างกลม ขนาดยาวประมาณ 4 มม. ผิวเกลี้ยง
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล220-1100 เมตร ออกดอกในเดือนกรกฎาคม ต่างประเทศพบในพม่า
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย

-

2627 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: