เผยแพร่เมื่อ/created date: 29 Jul 2012

กระเจียวส้ม

Curcuma roscoeana Wall.
-
ZINGIBERACEAE
หัวรูปไข่ ขนาด 2.0-2.5 x 1-1.5 ซม. เหง้าสั้นมาก ส่วนเหนือดินสูง 30-45 ซม. ใบรูปไข่ ขนาด 17-33 x 10-12 ซม. ผิวใบด้านบนมีขนประปรายตามแนวเส้นใบ ผิวใบด้านล่างเกลี้ยง ฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม สีเขียวทั้งใบ ช่อดอกเกิดกลางกลุ่มใบ ก้านช่อยาว 24-26 ซม. ช่อดอกยาว 12-15 ซม. ใบประดับรูปใบหอกกลับแกมขอบขนานหรือรูปขอบขนาน ปลายมน สีส้ม กลีบดอกและสเตมิโนดมีสีขาว สเตมิโนดรูปรี ปลายมน กลีบปากรูปไข่กลับที่กว้างมากหรือรูปร่างค่อนข้างกลม สีขาวหรือส้มอ่อน มีแถบสีเหลืองตามแนวกลางแผ่น อับเรณูไม่มีเดือย รังไข่ ยาวประมาณ 4 มม. ผิวเกลี้ยง
การกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา พบที่ภาคเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ขึ้นในบริเวณหินปูน ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200-700 ม. ออกดอกเดือน มีนาคม-พฤศจิกายน ต่างประเทศพบในประเทศพม่า และบริเวณเกาะนิโคบา ของอินเดีย
เป็นไม้ประดับและไม้ตัดดอกที่ได้รับความนิยมกว้างขวาง
-

หนังสือพืชสกุลขมิ้นในประเทศไทย, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

3131 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: