เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 May 2013

ผักยอดตอง

Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille
ผักก้านตง มะยมป่า ผักก้านตอง
EUPHORBIACEAE
ต้น เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ความสูง 1-3 เมตร ลำต้นแข็งตั้งตรง เรือนยอดเล็กแตกกิ่งแขนงมากแต่จะชูขึ้นก้านบน ลำต้นแก่สีน้ำตาลอ่อนออกขาว เปลือกขรุขระเล็กน้อย ใบเดียวก้านใบสั้นออกสลับใบรูปร่างรี ปลายใบแหลม ขอบใบจักเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นลอนสากมือ ดอกเดี่ยวขนาดเล็กสีเหลืองรูปกระดิ่งคล้ายดอกพุทรา ออกตามซอกใบติดกับกิ่งอาจมีมากกว่า 1 ดอกต่อใบมีกลิ่นหอมอ่อน
คาบสมุทรอินโดจีน มาเลเซีย ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค พบตามป่าดิบ ระดับความสูง 50-1380 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ใบอ่อน ยอดอ่อน นำมาใช้รับประทาน

Flora of Thailand Volume 8 Part 2, Page 501-502

-

2771 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดตอง PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดตอง PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดตอง PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
25 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
26 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
27 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
28 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
29 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
30 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
31 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
32 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
33 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
34 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
35 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
36 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
37 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
38 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
39 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
40 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
41 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
42 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
43 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
44 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
45 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
46 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
47 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
48 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
49 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
50 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
51 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
52 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
53 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
54 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
55 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
56 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
57 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
58 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
59 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
60 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
61 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
62 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
63 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
64 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
65 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
66 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
67 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
68 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
69 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
70 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
71 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
72 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
73 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
74 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
75 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
76 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
77 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดทอง PHYLLANTHACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
2 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
3 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
4 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
5 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
6 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
7 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
8 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
9 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
10 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
11 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
12 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
13 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
14 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
15 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
16 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
17 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
18 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
19 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
20 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
21 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
22 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
23 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille PHYLLANTHACEAE
24 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille phak yot thong PHYLLANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: