เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

จิงจ้อผีเสื้อ

Thunbergia papilionacea W.W.Sm.
-
ACANTHACEAE
ไม้เลื้อย ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แผ่กว้างคล้ายรูปผีเสื้อ กว้าง 5-8 ซม. ยาว 7-9 ซม. ฐานใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักซี่ฟันห่างๆ แผ่นใบมีขนหนานุ่มทั้ง 2 ด้าน ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นช่อกระจุก 2-3 ดอก กลีบเลี้ยงลดรูป กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด สีเหลืองสด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก มีขนนุ่ม รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขนหนาแน่น ใบประดับรูปคล้ายใบ ขอบเป็นชายครุย ใบประดับย่อยมี 1 คู่ คล้ายกาบหุ้มดอก ติดทน ผลแห้ง แก่แล้วแตก ฐานกลม สีเขียว มีขน ปลายเป็นจงอย
พบบริเวณป่าดิบที่เป็นหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-850 เมตร ออกดอก เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 34

-

3243 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
2 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
3 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
4 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
5 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
6 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
7 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
8 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
9 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
10 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
11 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
12 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
13 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
14 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
15 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
16 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
17 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
18 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
19 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
20 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
21 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
22 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
23 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
24 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
25 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
26 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
27 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
28 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
29 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
30 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
31 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
32 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
33 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
34 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
35 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
36 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
37 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
38 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
39 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
40 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
41 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
42 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
43 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
44 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
45 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. ACANTHACEAE
46 Thunbergia papilionacea W.W.Sm. Rang chued ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: