เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

กระจายเขา

Pegia nitida Colebr.
ANACARDIACEAE
ไม้เถา ลำต้นมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น เนื้อแข็ง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยออกตรงข้าม กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 7-9 ซม. ฐานใบเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ก้านใบย่อยยาวประมาณ 0.5 ซม. ช่อดอก แบบแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ยาว 25-30 ซม. ก้านช่อดอก มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกมีขนาดเล็ก กลีบเลี้ยง รูปไข่ 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ บาง สีขาวเกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน 5 อัน ผลกลมรี เมล็ดเดียวแข็ง เปลือกบาง
พบน้อย บริเวณริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอก เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 44

-

2550 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: