เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Feb 2015

หมาดำ

Miliusa thorelii Finet & Gagnep.
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งขนานกับพื้น ใบเดี่ยว รูปรี แกมรูปขอบขนาน กว้าง 10-12 ซม. ยาว 18-25 ซม. ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 6-10 มม. ดอกออกเป็นช่อกระจุก 4-9 ดอก สีเขียวอมเหลือง มีจุดสีม่วงแดงที่โคนกลีบ ก้านดอกยาว 5-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน ยาวประมาณ 2 มม. โคนกลีบดอกชั้นในเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ปลายแยกเป็น 3 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม กว้าง 0.7-1 ซม. ยาว 1.2-1.5 ซม. ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ผลแบบผลกลุ่ม ก้านช่อผลยาว 1.5 ซม. มี 10-15 ผล ผลย่อยกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ปลายผลมีติ่งทู่ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีดำ
พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 52, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Doi Nang Non, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3860 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
2 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
3 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
4 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
5 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
6 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
7 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
8 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
9 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
10 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
11 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
12 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
13 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
14 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
15 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
16 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
17 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
18 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
19 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
20 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
21 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
22 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
23 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
24 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
25 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
26 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
27 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
28 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
29 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
30 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
31 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
32 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
33 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
34 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
35 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
36 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
37 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
38 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
39 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
40 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
41 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
42 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
43 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
44 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. ANNONACEAE
45 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. Ka fae paa ANNONACEAE
46 Miliusa thorelii Finet & Gagnep. Ta si pha do ANNONACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: