เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

ลำดวนดอย

Mitrephora wangii Hu
พรหมดอย
ANNONACEAE
ไม้ต้น สูง 15-20 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 4.5-5.5 ซม. ยาว 11-20 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยที่เส้นกลางใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ ยาว 2 มม. กลีบดอกชั้นนอก สีขาว รูปไข่ ขอบเป็นครีบ ปลายกลีบแหลม โคนกลีบสีเหลืองอ่อน กลีบดอกชั้นใน สีขาวอมชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 ซม. ปลายกลีบสีชมพู โคนกลีบสีเหลือง ผลแบบผลกลุ่ม ผลย่อยรูปขอบขนาน ยาว 3-6 ซม. มีขนสั้นนุ่ม
บจำนวนน้อย บริเวณป่าดิบแล้งริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-800 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 54

-

13847 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: