เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jan 2013

จักหัน

Orophea polycarpa A.DC.
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. เส้นใบย่อย 7-9 เส้น ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ 2 ดอก ก้านดอกเรียวยาว ประมาณ 1.5 ซม. ดอก ยาว 5-6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปลิ่มหรือรูปไข่ มีขน กลีบดอกชั้นนอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกชั้นในสีขาวประสีเหลือง จรดกันเป็นรูปกระเช้า เกสรเพศผู้ 8 อัน รังไข่เกลี้ยง ผลย่อยกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 ซม.
พบกระจายใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 500-600 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม ติดผลเดือนเมษายน-มิถุนายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 56

-

3538 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: