เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Apr 2013

มะดะหลอด

Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham.
-
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่กลับ กว้าง 8-10 ซม. ยาว 18-25 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบมนหรือป้าน แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน เกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอกสีเขียวอมเหลือง ช่อดอกเพศผู้ตั้งขึ้น มี 8-12 ดอก กลีบเลี้ยงยาวประมาณ 8 มม. กลมและหนา กลีบดอกยาวเท่ากับกลีบเลี้ยง เกสรเพศผู้เป็นกลุ่มสี่เหลี่ยม ก้านสั้นหรือไม่มีก้าน ดอกเพศเมีย ออกที่ปลายกิ่ง ก้านดอกหนาเป็นสี่เหลี่ยม ผล ขนาด 8-10 ซม. สีเหลืองอมส้ม มีเนื้อ เมล็ดรูปไต 8-10 เมล็ด

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 84

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: