เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Jan 2013

มะนาวเทศ

Trigonostemon thyrsoideus Stapf
-
EUPHORBIACEAE
ไม้ต้น สูง 5-8 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลออกส้มถึงน้ำตาลแก่ ผิวเรียบ เปลือกชั้นในมีน้ำยางใสหรือออกแดง ใบ กว้าง 10-15 ซม. ยาว 20-30 ซม. เส้นใบข้าง 8-12 เส้น จรดกันที่ขอบใบ ก้านใบยาว 5-8 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอด สีเหลืองสด ดอกแยกเพศ แยกช่อ หรือในช่อเดียวกัน ดอกเพศผู้ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ซ้อนกัน กลีบดอก 5 กลีบ ซ้อนบิดภายในตาดอก เกสรเพศผู้ 3 หรือ 5 อัน เชื่อมเป็นแกนปลายแยก 3 หรือ 5 แฉก หมอนรองดอกเป็นต่อม แยกหรือเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ดอกเพศเมีย คล้ายดอกเพศผู้ ก้านเกสรเพศเมีย 3 อัน เชื่อมกันที่ฐาน ปลายแยกเป็น 3 พู ผลกลม 3 พู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 ซม. ผิวเป็นหนามสั้น
พบบริเวณที่ร่ม ริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 140

-

3640 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: