เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

เปรมนา

Premna interrupta Wall. ex Schauer
-
LAMIACEAE (LABIATAE)
ไม้พุ่ม ทอดเลื้อยเกาะอาศัย สูง 2-4 เมตร ลำต้นและกิ่งเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มและช่องอากาศกระจาย ใบออกตรงข้ามสลับฉาก รูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 5-7 ซม. ยาว 5-10 ซม. ฐานใบสอบหรือมน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม เนื้อหยาบคล้ายหนัง ผิวเกลี้ยง ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อฉัตร แตกแขนงหลายช่อ ยาว 8-10 ซม. แกนช่อดอกมีขนนุ่ม กลีบเลี้ยง รูประฆัง ยาว 1.5-2 มม. มีขน กลีบดอกสีเหลืองอ่อน จำนวน 4 กลีบ คอหลอดดอกมีขนนุ่ม เกสรเพศผู้ 4 อัน อับเรณูกลม สีม่วงเข้ม รังไข่กลม ผิวเกลี้ยง รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม.
พบบริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,300 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม ติดผลเดือนพฤษภาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 154

-

2043 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: