เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

โนรีแม่กก

Hiptage condita Craib
MALPIGHIACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 3 เมตร กิ่งมีช่องอากาศหนาแน่น ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-6 ซม. ฐานใบมีต่อม 2 ต่อม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวเกลี้ยง ก้านใบยาวประมาณ 0.5 ซม. ช่อดอกยาว 5-17 ซม. มีขนสีน้ำตาลแดงหนาแน่น กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ขอบเป็นชายครุย ก้านกลีบยาว 2-3 มม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ขนาดไม่เท่ากัน ผิวเกลี้ยง เกสรเพศเมียมีขนสีน้ำตาลแดง ผลเป็นผลแห้ง มี 3 ปีก เมื่อแก่ไม่แตก
พบบริเวณยอดเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 176

-

2091 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: