เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

มะเดื่อกวาง

Ficus callosa Willd.
-
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 20 เมตร ลำต้นเปลาตรง มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว ออกเวียน รูปรี กว้าง 10-15 ซม. ยาว 25-28 ซม. ฐานใบกลมหรือรูปลิ่มกว้าง ขอบใบเรียบ ปลายใบมน แผ่นใบหนาคล้ายหนังมีขนสาก ช่อดอกมีลักษณะคล้ายผลที่เกิดจากฐานรองดอกขยายใหญ่โอบหุ้มดอกย่อยเอาไว้ มีรูเปิดตรงปลายและมีใบประดับปิดอยู่ ภายในมีดอกย่อย 3 ประเภทคือ ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหูด (gall-flower) ดอกเพศผู้กระจายอยู่ใกล้รูเปิดตรงปลาย มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้ 1-2 อัน ไม่มีก้าน ดอกเพศเมีย มีกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ รูปใบหอก ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 2 แฉก ดอกปุ่มหูด คล้ายดอกเพศเมียแต่ยอดเกสรสั้น ผลกลม ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว
Trees 15-30 m tall; stem terete, with white latex. Leaves simple, spiral, ovate, elliptic to oblong, coriaceous, 20-30 by 10-15 cm. Figs globose, 2.5-3.5 cm in diam., pedunculate, green, pink inside. Flowering throughout the year.
พบบริเวณป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-600 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนมกราคม-มีนาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 188, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Doi Nang Non 188, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

265882 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: