เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

กะเหรี่ยง

Ficus capillipes Gagnep.
-
MORACEAE
ไม้ต้น สูง 10-15 เมตร เปลือกเรียบสีขาวแกมเทา ใบเดี่ยว ออกสลับเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับหรือไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 4.5-8 ซม. ยาว 9-18 ซม. ฐานใบ มนกลมหรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ปลายใบเป็นหางติ่งแหลม ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนยาวนุ่มขึ้นห่างๆ ก้านใบ ยาว 2-5 ซม. ดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกเพศผู้ เกิดรอบปากช่องเปิด ก้านดอกย่อยสั้น เกสรเพศผู้ 2 อัน (บางครั้งพบ 3 อัน) ผลรูปทรงกลม ออกตามซอกใบหรือกิ่งเล็ก ผิวมีขนสั้นนุ่มปกคลุม สุกสีส้มแกมแดง ก้านผลยาว 0.5-1 ซม.
Trees 10-15 m tall. Leaves simple, spiral, clumped at branch terminal, obovate or obovate-oblong, 9-18 by 4.5-8 cm; apex caudate. Figs axillary, globose or depressed globose, 1.2-1.8 cm in diam., with 0.5-1 cm long peducle, reddish orange when ripe. Flowering throughout the year.
พบบริเวณเชิงเขาหินปูนและริมลำธาร ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 450-650 เมตร ออกดอกและติดผลเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 190, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Books: Plant of Doi Nang Non 190, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2939 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: