เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Jan 2013

จ้ำ

Ardisia attenuata Wall.
MYRSINACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1.5-2.5 เมตร ลำต้นเกลี้ยง ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. โคนใบสอบ ขอบใบเรียบหรือหยักเล็กน้อยใกล้ปลายใบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบ บางทีมีจุดต่อมสีดำกระจายอยู่ ช่อดอกออกที่ซอกใบ ช่อละ 2-8 ดอก ก้านช่อดอกยาว 2.5-4.5 ซม. ดอกสีขาวหรือสีชมพู กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 2-2.5 มม. มีต่อมสีดำ ขอบมีขนครุย กลีบดอก โคนเชื่อมกัน ยาว 1.5-2 มม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปรี ปลายแหลม มีต่อมสีม่วงหรือสีดำ เกสรเพศผู้ 5 อัน ยาว 5-5.5 มม. รังไข่เกลี้ยง ผลกลม ฉ่ำน้ำ มีต่อมหนาแน่น
พบบริเวณริมลำธารระหว่างเขาหินปูน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 400-600 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ติดผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 200

-

1702 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: