เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ว่านน้ำ

Acorus calamus L.
ACORACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 50-150 ซม. มีเหง้าขนานกับดิน สีน้ำตาลอ่อนหรืออมชมพู ใบเดี่ยว รูปยาวเรียว แบน เรียงสลับซ้ายขวา ยาว 10-15 ซม. ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอกเกิดจากเหง้า ก้านช่อและใบประดับคล้ายใบ ดอกสีเขียว จำนวนมาก อัดกันแน่นบนแกนรูปทรงกระบอก ยาว 3-10 ซม. กลีบรองดอก 6 กลีบ รูปกลม ปลายกลีบโค้งงอ เกสรเพศผู้มี 6 อัน พบบริเวณฝั่งริมลำน้ำ หรือบนก้อนหินกลางน้ำ ออกดอกเดือนมกราคม

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: