เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

พุดดง

Kopsia arborea Blume
APOCYNACEAE
ไม้ต้น มียางขาว ช่อดอกเกิดที่ยอด กลีบเลี้ยงสีเขียว หลอดกลีบดอกสีขาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว มีแต้มสีแดงตรงกลาง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมกราคม
พบบริเวณที่ชื้นในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,27

-

4474 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Kopsia arborea Blume APOCYNACEAE
2 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
3 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
4 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
5 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
6 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
7 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
8 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
9 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
10 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
11 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
12 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
13 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
14 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
15 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
16 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
17 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
18 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
19 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
20 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
21 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
22 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
23 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
24 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
25 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
26 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
27 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
28 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
29 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
30 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
31 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
32 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
33 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
34 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
35 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
36 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
37 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
38 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
39 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
40 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
41 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
42 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
43 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
44 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
45 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
46 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
47 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
48 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
49 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
50 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
51 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
52 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
53 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
54 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
55 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
56 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
57 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
58 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
59 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
60 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
61 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
62 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
63 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
64 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
65 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
66 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
67 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
68 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
69 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
70 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
71 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
72 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
73 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
74 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
75 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
76 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
77 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
78 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
79 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
80 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
81 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
82 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
83 Kopsia arborea Blume โมกมัน APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: