เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

พุดดง

Kopsia arborea Blume
APOCYNACEAE
ไม้ต้น มียางขาว ช่อดอกเกิดที่ยอด กลีบเลี้ยงสีเขียว หลอดกลีบดอกสีขาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก สีขาว มีแต้มสีแดงตรงกลาง มีกลิ่นหอม ออกดอกเดือนมกราคม
พบบริเวณที่ชื้นในป่าดิบแล้ง

พรรณไม้ภูสวนทราย,27

-

2913 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: