เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

เครือเขามวกขาว

Parameria laevigata (Juss.) Moldenke
APOCYNACEAE
ไม้เลื้อย มียางสีขาว ช่อดอกออกที่ปลายยอดและซอกใบ ดอกสีขาวขนาดเล็ก จำนวนมาก โคนเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลิ่นหอม ผลยาวได้ถึง 27 ซม. มีส่วนคอดระหว่างเมล็ด ออกดอกเดือนกันยายน
พบบริเวณที่ค่อนข้างชื้น

พรรณไม้ภูสวนทราย,28

-

1468 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: